Μελέτη: Απάντηση το σεξ στα εργασιακά εμπόδια

Η ιδέα ότι το σεξ βελτιώνει τη σωματική και ψυχολογική υγεία δεν είναι καινούργια. Τα οφέλη του σεξ για την υγεία είναι καλά τεκμηριωμένα. Πέρα από τα απλά οφέλη για την υγεία, παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η θετική σεξουαλική υγεία βελτιώνει επίσης την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας. Τώρα, νέες έρευνες δείχνουν ότι το σεξ μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός και υγιεινός τρόπος όχι μόνο για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας στο γραφείο, αλλά και για να σας βοηθήσει να ανακάμψετε από τα ψυχολογικά βάρη μιας κουραστικής ημέρας εργασίας.

Οι Goodman, Snoeyink και Martinez, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέμφις και του Πανεπιστημίου του Πόρτλαντ, προσέλαβαν 1.280 συμμετέχοντες στο διαδίκτυο για να συμπληρώσουν αξιολογήσεις σεξουαλικής ευχαρίστησης, ικανοποίησης από την εργασία, εργασιακής δέσμευσης και ικανοποίησης από τη ζωή. Το 45% του δείγματος ήταν άνδρες, με ένα ευρύ μείγμα εθνοτήτων και φυλών. Σε μια σχετικά μοναδική προσέγγιση, οι ερευνητές αξιολόγησαν τόσο το συντροφικό σεξ όσο και τον αυνανισμό – το 70 τοις εκατό των γυναικών και το 83 τοις εκατό των ανδρών ανέφεραν ότι αυνανίζονταν τον τελευταίο μήνα. Αυτή η αρχική μελέτη επικεντρώθηκε σε ετεροφυλόφιλους συμμετέχοντες.

Τα αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα αναφερόμενης σεξουαλικής ευχαρίστησης προέβλεπαν ότι οι συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν μια “ψυχολογική κατάσταση ανάκαμψης” από το εργασιακό στρες. Αυτή η αυτοαντιλαμβανόμενη κατάσταση ανάκαμψης διαμεσολάβησε στις σχέσεις μεταξύ της σεξουαλικής ευχαρίστησης, της ικανοποίησης από την εργασία και τη ζωή και της εργασιακής δέσμευσης. Έτσι, η θεώρηση του σεξ ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων του ατόμου δημιουργεί μια υγιή διαδικασία βελτίωσης της ψυχολογικής και συναισθηματικής υγείας.

Must read

Related Articles