Μελέτη αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που χρειάζονται όσοι εποικίσουν τον Άρη- Δείτε αν τα έχετε

Αν διακατέχεστε από άγχος, πίεση ή ανταγωνιστικό πνεύμα καλύτερα να μείνετε στη Γη, ενώ αν είστε πιο χαλαροί είναι πιθανότερο να εποικίσετε τον πλανήτη Άρη.

Μια νέα μελέτη, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό έλεγχο, διεξήγαγε προσομοιώσεις σε υπολογιστή που παρακολουθούσαν την πρόοδο των ανθρώπινων οικισμών στον Κόκκινο Πλανήτη κατά τα πρώτα 28 χρόνια εικονικής λειτουργίας τους. «Οι δεκτικοί τύποι προσωπικότητας εκτιμήθηκαν ως οι πιο ανθεκτικοί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», διαπίστωσαν οι ερευνητές, «ενώ οι νευρωτικοί έδειξαν τη μικρότερη ικανότητα προσαρμογής». Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι ο ελάχιστος αριθμός ανθρώπων με όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη εγκατάσταση είναι μόλις 22 άτομα.

Οι συγγραφείς της μελέτης, κοινωνικοί επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο George Mason, εισάγουν στο υπολογιστικό μοντέλο δεδομένα που συλλέγονται από οικονομική έρευνα, από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), από ερευνητικά φυλάκια της Ανταρκτικής, από πληρώματα υποβρυχίων και άλλα.

«Η δημιουργία ενός ανθρώπινου οικισμού στον Άρη είναι ένα απίστευτα περίπλοκο μηχανολογικό πρόβλημα», ανέφεραν οι ερευνητές στο προσχέδιό τους, το οποίο δημοσιεύτηκε στο arXiv. «Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορικές και ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις των μελλοντικών αποίκων του Άρη μέσω μιας προσομοίωσης Agent-Based Modeling (ABM simulation)».

Αυτή η προσέγγιση, που είναι μίγμα της θεωρίας παιγνίων και του «εξελικτικού προγραμματισμού» που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων, χώρισε τους εικονικούς ανθρώπους σε τέσσερις βασικούς τύπους προσωπικότητας.

Ο «δεκτικός» τύπος είναι άτομο με χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, χαμηλή επιθετικότητα και μη προσηλωμένο στην αυστηρή ρουτίνα.

Ο «κοινωνικός» τύπος ορίστηκε ως «άτομο με μέσο βαθμό ανταγωνιστικότητας, εξωστρεφή, που απαιτεί κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά δεν προσηλώνεται σε αυστηρές ρουτίνες».

Αντίθετα, μια προσωπικότητα που ονομάζεται «αντιδραστική» έχει μέτρια ανταγωνιστικότητα και προσήλωση στις αυστηρές ρουτίνες της.

Η τέταρτη και τελευταία ομάδα του μοντέλου, οι «νευρωτικοί», έχουν «υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, εξαιρετικά επιθετικά διαπροσωπικά χαρακτηριστικά και αμφισβητούμενη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή της ρουτίνας» — καθιστώντας τους λιγότερο προσαρμοστικούς στις προκλήσεις που συνεπάγεται η διατήρηση μιας αποικίας στον Άρη.

Οι ερευνητές έκαναν μια σειρά γενναιόδωρων υποθέσεων για το μοντέλο τους, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών προμηθειών από τη Γη και μιας πυρηνικής γεννήτριας ικανής να παρέχει σταθερή ηλεκτρική ενέργεια στον οικισμό για τουλάχιστον επτά χρόνια. Οι «άποικοι» ανέλαβαν το καθήκον της εξόρυξης πολύτιμων ορυκτών για αποστολή πίσω στη Γη. Η μελέτη εστίασε στο πώς οι διάφοροι τύποι προσωπικότητας αποδίδουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους στον Άρη χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές τους για την εξόρυξη ορυκτών καθώς και στο πώς αντιδρούν σε ατυχήματα ή καταστροφές». Αφού έτρεξαν το μοντέλο πέντε φορές για 28 προσομοιωμένα χρόνια το καθένα, και διαφοροποιώντας το μέγεθος του πληθυσμού της αποικίας από 10 έως 170 αποίκους, διαπίστωσαν ότι η βάση θα μπορούσε να λειτουργήσει για δεκαετίες με μόλις 22 κατοίκους.

«Το άγχος που προκαλείται από ατυχήματα, καθώς και από την αλληλεπίδραση με άλλους αποίκους, επηρεάζει αρνητικά», ανέφεραν οι επιστήμονες και συμπλήρωσαν: «Η προσομοίωση δείχνει ότι η επιτυχία σε ακραία περιβάλλοντα σχετίζεται με την ικανότητα προσαρμογής, αντιμετώπισης και αυτοσχεδιασμού σε περίπτωση αντίξοων συνθηκών ή καταστροφών».

Σε μελλοντικές προσομοιώσεις, οι ερευνητές σχεδιάζουν να πειραματιστούν με την αναλογία των τύπων προσωπικότητας μεταξύ των αποίκων σε κάθε βάση του Άρη. Ελπίζουν να ανακαλύψουν εάν μια ομάδα που αποτελείται από εντελώς «δεκτικούς» θα ανταποκρινόταν καλύτερα από τις μικτές ομάδες που αποτελούνται από όλους τους τύπους.

Πηγή: Daily Mail

Must read

Related Articles