ΕΕ: Το 96% των νέων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση

Το 96% των νέων ηλικίας 16-29 ετών στην ΕΕ δήλωσε πως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, σε σύγκριση με το 84% του ενήλικου πληθυσμού, σε σχετική έρευνα της Eurostat για το 2022.

Η καθημερινή χρήση του διαδικτύου μεταξύ των νέων ήταν πάνω από 94% σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ιταλία και τη Βουλγαρία με 94%, και τα υψηλότερα με 100% στην Ιρλανδία και 99% σε επτά κράτη – μέλη της ΕΕ: Μάλτα, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Τσεχία, Λιθουανία, Σλοβενία και Λετονία.

Ενώ οι νέοι ανέφεραν πολύ υψηλά ποσοστά καθημερινής χρήσης του Διαδικτύου σε κάθε χώρα, υπήρχε μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των ενήλικων χρηστών. Κατά μέσο όρο, η διαφορά μεταξύ του ποσοστού των νέων και των ενηλίκων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινά στην ΕΕ ήταν 12 ποσοστιαίες μονάδες (pp). Σε Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο αυτό το χάσμα δεν ξεπέρασε τις 7 μονάδες.

Άλλες χώρες της ΕΕ ανέφεραν υψηλά μερίδια καθημερινής χρήσης του Διαδικτύου μεταξύ των νέων, αλλά ένα σημαντικά μεγαλύτερο χάσμα με τους ενήλικες: Κροατία και Ελλάδα (21 ποσοστιαίες μονάδες), Πορτογαλία και Βουλγαρία (και οι δύο 19 ποσοστιαίες μονάδες) και Πολωνία και Ρουμανία (και οι δύο 18 ποσοστιαίες μονάδες).

Οι κύριες χρήσεις του διαδικτύου
Οι περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά ποιες ήταν μερικές από τις κύριες χρήσεις το 2022 που άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου;

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022, το 84% των νέων χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για να συμμετέχουν σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων, αυτή είναι η προτιμώμενη χρήση του διαδικτύου για νέους από το 2014, με τα δεδομένα να διαφέρουν ελαφρώς αλλά να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μερικές από τις άλλες κύριες χρήσεις ήταν η ανάγνωση ειδήσεων στο διαδίκτυο (68%) και η διαδικτυακή τραπεζική (64%).

Ενώ η χρήση του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές αυξάνεται σταθερά από το 2014 (45% των νέων), η ανάγνωση ειδήσεων στο διαδίκτυο κορυφώθηκε το 2020 (73%) και έκτοτε έχει χάσει τη δυναμική καθώς το ποσοστό των νέων που διαβάζουν στο διαδίκτυο μειώθηκε (-5 π.μ.).

Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι περισσότερες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση, κυρίως όταν πρόκειται για τη χρήση του διαδικτύου για διαδικτυακά μαθήματα, η οποία εκτινάχθηκε από 13% το 2019 σε 35% το 2021. Ωστόσο, το 2022, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 28 % (-7 π.μ.), αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο από το 2019.

Το 2022, μόνο το 23% των νέων χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο για συμμετοχή στα κοινά ή για πολιτική, δραστηριότητα που έχει σημειώσει μικρή αύξηση από το 2015.

Must read

Related Articles