Συμφωνία Nokia και Apple για άδειες χρήσης ευρεσιτεχνιών

Η Nokia ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μια νέα συμφωνία αδειών ευρεσιτεχνίας με την Apple, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα άδεια χρήσης που πρόκειται να λήξει στο τέλος του 2023. Οι όροι της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικοί μεταξύ των μερών.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνάψουμε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία άδειας χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την Apple σε φιλική βάση. Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Nokia, τις επενδύσεις δεκαετιών στην Έρευνα & Ανάπτυξη και τη συμβολή στα πρότυπα κινητής τηλεφωνίας και άλλες τεχνολογίες», δήλωσε η πρόεδρος της Nokia Technologies, Τζένη Λουκάντερ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Nokia αναμένει να αναγνωρίσει τα έσοδα που σχετίζονται με αυτήν τη νέα συμφωνία άδειας χρήσης ευρεσιτεχνιών, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2024.

Το χαρτοφυλάκιο αδειών ευρεσιτεχνίας της Nokia βασίζεται σε περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν στην Έρευνα & Ανάπτυξη από το 2000 και αποτελείται από περίπου 20.000 άδειες ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 5.500 αδειών ευρεσιτεχνίας που θεωρούνται απαραίτητες για την τεχνολογία 5G. Η Nokia συνεισφέρει τις εφευρέσεις της σε ανοιχτά πρότυπα με αντάλλαγμα το δικαίωμα να τους χορηγεί άδεια με δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους (FRAND).

Οι υπόλοιπες εταιρείες μπορούν από την πλευρά τους να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες χωρίς να χρειάζεται να κάνουν δικές τους σημαντικές επενδύσεις στα συγκεκριμένα πρότυπα, τροφοδοτώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Must read

Related Articles