Ελληνικό Μετρό: Πώς τρέχουν έως σήμερα τα έργα σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Η Ελληνικό Μετρό, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα η Αττικό Μετρό, έχει ανοίξει σημαντικά τον βηματισμό της στα έργα στο πρώτο πεντάμηνο του 2023. Άντλησε νέα κεφάλαια 172,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ιδιαίτερα δραστήρια ήταν το πρώτο πεντάμηνο του 2023 η Ελληνικό Μετρό -η νέα επωνυμία από τις 25 Μαΐου της εταιρείας Αττικό Μετρό, που ελέγχεται κατά 100% από το Δημόσιο. Πέρα από την αλλαγή επωνυμίας, ενόψει της λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης τον επόμενο χρόνο, η εταιρεία, σύμφωνα με τον απολογισμό της χρήσης του 2022 που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, πραγματοποίησε τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τον Ιανουάριο (5 εκατ. ευρώ), τον Μάρτιο (42,5 εκατ. ευρώ) και μία πιο γενναία τον Μάιο (125 εκατ. ευρώ).

Τα νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 172,5 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κρίνονται απαραίτητα, καθώς η εταιρεία έχει μπροστά της την ολοκλήρωση του έργου του μετρό της Θεσσαλονίκης, την έναρξη των εργασιών της τέταρτης γραμμής του μετρό της Αθήνας και μικρότερα έργα όπως είναι η δημιουργία αμαξοστασίου τραμ στο Ελληνικό. Με αφορμή την δημοσίευση του απολογισμού η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» παρουσίασε και την εξέλιξη της πορείας των έργων έως το πρώτο πεντάμηνο του 2023.

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο 2009 ως «μελέτη-κατασκευή» και ανατέθηκε τον Ιούνιο 2013, σύμφωνα με την εταιρεία συνεχίστηκε ομαλά και κατά τη διάρκεια του 2022. Στα τέλη του 2021 έγινε η δημοπράτηση δεκαπέντε νέων συρμών, εκ των οποίων έξι για τις ανάγκες του βασικού έργου του μετρό Θεσσαλονίκης και εννιά για τις ανάγκες της επέκτασής του προς Καλαμαριά. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και η σύμβαση υπεγράφη φέτος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο ίδιο έργο, ο διαγωνισμός για το σύστημα Σηματοδότησης ολοκληρώθηκε και η σύμβαση που υπογράφηκε το 2020 και είχε αρχικά περαίωση φέτος τον Μάρτιο, εγκρίθηκε και χορηγήθηκε παράταση ως τις 19/01/2024 με συμβατικό κόστος 21,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσα στον Ιούλιο θα παραδοθεί και η Μελέτη Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού μεταφορών για την πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε ανατεθεί η σύμβαση για την Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ) στην εταιρεία Α.D.T. ΩΜΕΓΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΤΕ με τίμημα 2,01 εκατ. ευρώ. Όμως, λόγω της πανδημίας, η έναρξη εργασιών της σύμβασης έγινε τον Μάιο του 2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης έχει παραταθεί έως τις 25 του επόμενου μήνα.

Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας
Αναφορικά με την κύρια σύμβαση κατασκευής του έργου «Γραμμή 4 Τμήμα Α’, Άλσος Βεΐκου – Γουδή», έως τα μέσα Μαΐου υλοποιήθηκαν τα εξής: α) άφιξη του «μετροπόντικα» ΤΒΜ2 στο Φρέαρ «Κατεχάκη», έναρξη συναρμολόγησης κεφαλής και σώματος μηχανήματος, καταβίβαση των τμημάτων του μηχανήματος στο φρέαρ εκκίνησης και συνέχιση της συναρμολόγησης του μηχανήματος, β) παραδόθηκαν στον Ανάδοχο της κύριας σύμβασης οι σταθμοί «Κολωνάκι», «Δικαστήρια» και τμήμα του σταθμού «Ακαδημία», γ) έναρξη εργασιών πασσάλων στον σταθμό «Κολωνάκι» και στο φρέαρ «Βεΐκου» (φρέαρ εισόδου ΤΒΜ1), δ) έναρξη εργασιών εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στο φρέαρ «Βεΐκου».

Στην ίδια κατασκευή και στο έργο των Πρόδρομων Εργασιών της Γραμμής 4 (αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας), έως και τον Μάιο: α) εκτελέστηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υπογραφή της 5ης Επιμέρους Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαισίου, β) βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και διαμόρφωσης εργοταξιακών χώρων, στο πλαίσιο της 4ης Επιμέρους Σύμβασης, γ) παραδόθηκαν στον Ανάδοχο της κύριας σύμβασης οι σταθμοί «Κολωνάκι», «Δικαστήρια» και τμήμα του σταθμού «Ακαδημία», ενώ βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών και παράδοσης του εργοταξιακού χώρου ο σταθμός «Γαλάτσι».

Επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό
Η σύμβαση που υπεγράφη πέρυσι στο τέλος Μαρτίου με την Ανάδοχο Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. αφορά την εντός 790 ημερολογιακών ημερών επέκταση του υφιστάμενου Αμαξοστασίου Τραμ στην περιοχή του Ελληνικού. Ειδικότερα, αφορά την κατασκευή νέου μεταλλικού κτιρίου/στεγάστρου, παρακείμενο στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο Τραμ, που θα εξυπηρετεί την εναπόθεση 22 νέων οχημάτων τραμ σε 11 παράλληλες νέες τροχιές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικό Μετρό, έως τα μέσα Μαΐου είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής ορύγματος επιθεώρησης συρμών στη γραμμή 7 και η επέκταση της γραμμής 2. Στο γήπεδο επέκτασης, έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές στο 95 % του γηπέδου, ενώ έχουν κατασκευασθεί τα σκυροδέματα στο 90% της θεμελίωσης και στο 80% της ανωδομής των τοιχίων της περιμετρικής περίφραξης. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σκυροδεμάτων της θεμελίωσης του στεγάστρου. Η σωστική αρχαιολογική ανασκαφή είναι σε εξέλιξη στο ΒΑ τμήμα της περίφραξης.

Οικονομικά μεγέθη
Σε ότι αφορά τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ο κύκλος εργασιών της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. το 2022 μειώθηκε κατά 22% και διαμορφώθηκε σε 597,4 εκατ. ευρώ έναντι 765,9 εκατ. ευρώ το 2021. Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων ανταλλακτικών στη ΣΤΑΣΥ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά τους φόρους, η εταιρεία εμφάνισε ζημιές ύψους 182,6 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2021 όπου είχαν διαμορφωθεί σε 175,8 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο των συσσωρευμένων ζημιών που έχει η εταιρεία από την έναρξη της λειτουργίας της αυξήθηκε στα 3,18 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της λειτουργίας της χωρίς να έχει έσοδα από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών. Όπως σημειώνεται σχετικά, «η Εταιρεία στερείται προσωρινά εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή από παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό και η λειτουργία της Εταιρείας βασίζεται προς το παρόν εξολοκλήρου στην χρηματοδότησή της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

Must read

Related Articles