Επαναστατική έρευνα αποκαλύπτει τους δεσμούς νόησης και προσωπικότητας

Σε μια πρωτοποριακή μελέτη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, η έρευνα αποκάλυψε απροσδόκητους συσχετισμούς μεταξύ της ανθρώπινης νόησης και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας – τους ακρογωνιαίους λίθους της ατομικής ταυτότητας. Η προσωπικότητά μας υπαγορεύει τις συμπεριφορές, τα συναισθήματα και τις διαδικασίες σκέψης μας, καθορίζοντας αν είμαστε εξωστρεφείς, ευγενικοί, επίμονοι, περίεργοι ή νευρικοί. Αντίθετα, η γνωστική ικανότητα σηματοδοτεί τη δυνατότητά μας να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε σύνθετες έννοιες, όπως η γλωσσική άρθρωση, η κατανόηση προηγμένων μαθηματικών αρχών και η διαμόρφωση λογικών συμπερασμάτων.

Αν και είναι ευρέως αποδεκτό ότι υπάρχουν ορισμένες σχέσεις – όπως η κοινή παραδοχή ότι τα εσωστρεφή άτομα είναι συχνά πιο έξυπνα – η επιστημονική κοινότητα δεν είχε προηγουμένως μια ολοκληρωμένη κατανόηση αυτών των περίπλοκων συνδέσεων.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, συνθέτει δεδομένα από περισσότερες από 1.300 μελέτες του περασμένου αιώνα, που αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 2 εκατομμύρια συμμετέχοντες από 50 χώρες και ενσωματώνει δεδομένα από ακαδημαϊκά περιοδικά, εγχειρίδια δοκιμών, στρατιωτικές βάσεις δεδομένων, αδημοσίευτα μέχρι σήμερα σύνολα δεδομένων, ακόμη και ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων ιδιωτικών εταιρειών.

Αυτό το μνημειώδες εγχείρημα παρουσιάζει μια σε βάθος εξέταση ολόκληρου του πανθέου των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των γνωστικών ικανοτήτων, που εκτείνεται σε ένα πλήθος πολιτισμών και δημογραφικών ομάδων. Διαθέτει μια σειρά από 79 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας – από τη μετριοπάθεια έως τη συμφωνητικότητα – μαζί με 97 γνωστικές ικανότητες – από την ταχύτητα ανάγνωσης έως τη μνήμη.

“Γνωρίζοντας πώς σχετίζονται η προσωπικότητα και η νοημοσύνη μας επιτρέπει να αναλογιστούμε το πολύ βαθύτερο ερώτημα του γιατί”, δήλωσε ο Deniz Ones, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής ψυχολογίας στο Κολέγιο Ελευθέρων Τεχνών. “Τα ευρήματα αυτά φέρνουν επανάσταση στην κατανόηση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και ατομικότητας. Μόνο γνωρίζοντας τον εαυτό μας μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας”.

Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Τα άτομα που είναι δραστήρια και ενεργητικά τείνουν να κατέχουν καλύτερα διάφορες γνωστικές ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει εκτεταμένες γνώσεις, αποτελεσματική ανάκτηση μνήμης και ενισχυμένη επεξεργασία πληροφοριών. Ανεξάρτητα από το θέμα, οι δραστήριοι άνθρωποι τείνουν να γνωρίζουν περισσότερα γι’ αυτό.

Οι άνθρωποι που τείνουν να βιώνουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης ή άγχους μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να συσσωρεύουν γνώσεις ή να σκέφτονται λογικά.

Εκείνοι που ήταν πιο εργατικοί και συμπονετικοί τείνουν να έχουν καλύτερες λεκτικές και ποσοτικές δεξιότητες γνώσης. Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει μια συναρπαστική σύνδεση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουμε.

Υπάρχουν ισχυρές, θετικές σχέσεις μεταξύ πολλών γνωστικών ικανοτήτων και της ανοιχτόμυαλης διάθεσης (δηλαδή της δεκτικότητας σε νέες ιδέες).

“Χρειάστηκαν πάνω από 13 χρόνια και μια ομάδα άνω των 30 εθελοντών για να αναζητήσουμε, να μεταφράσουμε, να εισάγουμε και να αναλύσουμε τις πάνω από 1.300 μελέτες”, δήλωσε ο Kevin Stanek, συν-συγγραφέας της μελέτης, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής του Εργαστηρίου Προσωπικότητας και Νοημοσύνης του Κολλεγίου. “Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στην ερευνητική ομάδα καθώς και στο ευρύτερο σύνολο των χιλιάδων επιστημόνων, βιβλιοθηκονόμων και εταιρειών που συνεισέφεραν το χρόνο και τα δεδομένα τους για να συνθέσουν αυτό το μωσαϊκό”.

Μια εκπληκτική αποκάλυψη από την έρευνα αυτή ήταν η συνέπεια των ερευνητικών μεθόδων κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Η σύγχρονη έρευνα προσωπικότητας εξακολουθεί συχνά να χρησιμοποιεί την αυτοαναφορά της συμφωνίας με γραπτά στοιχεία. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η στασιμότητα, οι συγγραφείς εργάζονται σε έρευνα για τη διερεύνηση της χρήσης καινοτόμων μεθόδων, όπως οι μελέτες με αισθητήρες και η γενετική τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των γνωστικών ικανοτήτων.

Must read

Related Articles