Κλιματική αλλαγή: Μείωση κατά 2,8% των εκπομπών CO2 από χρήση ενέργειας το 2022 – Αύξηση στην Ελλάδα

Μείωση κατά 2,8% κατέγραψαν το 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της ΕΕ από την καύση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο, άνθρακας και τύρφη) για ενεργειακή χρήση στην επικράτεια της ΕΕ, και ανήλθαν σχεδόν σε 2,4 γιγατόνους (Gt).

Το 2022, οι εκπομπές CO2 από την εδαφική χρήση ενέργειας μειώθηκαν σε 17 χώρες της ΕΕ. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Ολλανδία (-12,8%), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (-12%), το Βέλγιο (-9,7%) και την Ουγγαρία (-8,6%).

Από την άλλη πλευρά, η Βουλγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στις εκπομπές CO2 (+12%), ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (+9,9%) και τη Μάλτα (+4,1%).

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη μειοψηφία των χωρών της ΕΕ που αύξησαν τις εκπομπές ρύπων κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ποια χώρα είναι ο πιο μεγάλος ρυπαντής στην ΕΕ
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία από μόνη της αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ από την καύση ορυκτών καυσίμων για χρήση ενέργειας. Η Ιταλία και η Πολωνία (12,4%) και η Γαλλία (10,7%) έπονται στην σχετική κατάταξη των κρατών – μελών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2 το 2022. Η Ελλάδα

Το 2022, τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές CO2 από στερεά ορυκτά καύσιμα (άνθρακας και σχιστόλιθος πετρελαίου, εξαιρουμένης της τύρφης) αυξήθηκαν ελαφρά σε επίπεδο ΕΕ (+3 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ οι εκπομπές από πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα όπως το 2021 (+1 π.μ.).

Από την άλλη πλευρά, οι εκπομπές CO2 από το φυσικό αέριο μειώθηκαν σημαντικά (-13 π.μ.), αντανακλώντας, μεταξύ άλλων, τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι χώρες της ΕΕ για την επίτευξη του εθελοντικού στόχου μείωσης της ζήτησης αερίου που εισήχθη τον Αύγουστο του 2022.

Κρίσιμος παράγοντας υπερθέρμανσης του πλανήτη
Οι εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% όλων των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Το μείγμα καυσίμων, τα πρότυπα στέγασης, η οικονομική ανάπτυξη, το μέγεθος του πληθυσμού καθώς επίσης οι μεταφορές και οι βιομηχανικές δραστηριότητες είναι ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας.

Οι εκπομπές CO2 δημιουργούνται με την καύση ορυκτών καυσίμων. Για παράδειγμα, η χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε αύξηση των εκπομπών στη χώρα που εισήγαγε το αέριο. Αντίθετα, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας δεν επηρεάζουν τις εκπομπές της χώρας, καθώς αυτές αναφέρονται στη χώρα όπου παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια.

Μια πιο εις βάθος ανάλυση πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές διαφορετικών πρωτογενών και παράγωγων ενεργειακών προϊόντων, εμπορευμάτων με ενσωματωμένες εκπομπές (όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας), καθώς και, στην περίπτωση των μεταφορών, ο τουρισμός καυσίμων (δηλ. τροφοδοτώντας ένα όχημα σε μια χώρα, αλλά καταναλώνοντας αυτό το καύσιμο σε άλλη χώρα).

Must read

Related Articles