Τέλος το κολύμπι στο “Ναυάγιο” της Ζακύνθου

Κλείνει για κολύμβηση το Ναυάγιο της Ζακύνθου, ενώ τα πλοία θα παραμένουν στη θάλασσα σε προκαθορισμένα σημεία το πολύ για είκοσι λεπτά


ΜΕ ΦΕΚ καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που κάποιο πλοίο θα προσεγγίζει την περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου ενώ απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση στο σημείο.


Το ΦΕΚ που εκδόθηκε έχει τίτλο:«Καθορισμός ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε
πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου στον Όρμο “Ναυάγιο” Ζακύνθου» και αναφέρει μεταξύ άλλων:

Η είσοδός τους εντός των ορίων της ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» θα διενεργείται από το βόρειο άκρο του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου προς το νότιο άκρο για να εξέλθουν αυτού.

Ο μέγιστος χρόνος προσέγγισης τους εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης από την είσοδο τους στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου θα είναι είκοσι (20) λεπτά της ώρας.

Μετά το πέρας του επιτρεπομένου ωραρίου έκαστης ημέρας της παρ.2(V) της παρούσης, η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει και ισχύουν τα διαλαμβανόμενα της παρ.2 ανωτέρω (δ) σχετικής ήτοι, η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της προσέγγισης – αγκυροβολίας κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και η απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους στη θαλάσσια περιοχή εσωτερικά της νοητής γραμμής η οποία ενώνει τα δύο (02) άκρα (βόρειο και νότιο) του Όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου. Η προσέγγιση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της και έως 31.10.2023 προς το σκοπό προστασίας των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Must read

Related Articles