Σχεδόν οι 7 στους 10 δεν πάνε στον γιατρό γιατί δεν έχουν λεφτά

Έντονο προβληματισμό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της διατροφής και της υγείας προκαλούν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, το 66,8% δεν επισκέπτεται γιατρό διότι δεν έχει να πληρώσει τη “δωρεάν” Υγεία. Διευκρινίζεται ότι, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, το 54% των πολιτών χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία. Από αυτούς, το 24,3% δεν την έλαβε κάθε φορά που τη χρειάστηκε. Εκτός από το 68% αυτών που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, το 2,5% έκανε υπομονή μήπως και υποχωρήσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και το 1,6% δεν πήγε στον γιατρό λόγω της μεγάλης λίστας αναμονής.

Αξιοσημείωτο είναι, εξάλλου, ότι οι 4 από τους 5 πολίτες (77,2%) από αυτούς που έχουν ανάγκη για οδοντιατρική φροντίδα δεν πηγαίνουν στον οδοντίατρο επίσης για οικονομικούς λόγους. Μάλιστα, το ποσοστό των ακάλυπτων αναγκών για οδοντιατρική φροντίδα ήταν πέρυσι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ποσοστό 21% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δεν έλαβε οδοντιατρική, στοματολογική ή ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία κάθε φορά που χρειάστηκε.

Το 24,9% με χρόνια νοσήματα

Αλλά και με τα χρόνια νοσήματα, η κατάσταση είναι σοβαρή. Ένας στους τέσσερις πολίτες (24,9%) στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή πάθηση. Χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση δηλώνουν περίπου 3 στις 10 γυναίκες (27%) και 1 στους 5 άνδρες (22,6%). Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα, το 9% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, για διάστημα έξι μηνών ή περισσότερο, είχε περιορίσει, λόγω του προβλήματος υγείας κάποιες συνήθεις δραστηριότητες του γενικού πληθυσμού.

Το 88,2% ζητά από φίλους ηθική και οικονομική βοήθεια. Το 56,8% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνουν πλήρως ευχαριστημένοι από τη ζωή τους και το 88,2% πως έχουν κάποιον άνθρωπο να ζητήσει ηθική, υλική και οικονομική βοήθεια. Εντελώς διαφορετική είναι η κατάσταση για το 13,2%, που δηλώνουν κοινωνικά αποκλεισμένοι και απομονωμένοι, ενώ το 37,6% αναφέρουν πως βίωσαν μοναξιά για κάποιο διάστημα.

Δυσκολία στη μνήμη και τη συγκέντρωση

Το 11,6% αντιμετωπίζει δυσκολία με τη μνήμη-συγκέντρωση (δε θυμούνται τίποτα ή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ό,τι κάνουν). Το 82,5% από αυτούς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Το 8% αντιμετωπίζει δυσκολία με τη φροντίδα (δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτόν τους, όπως να πλένονται, να ντύνονται κ.λπ.). Το 78,1% από αυτούς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Το 4,7% αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους (δεν τους καταλαβαίνουν ή δεν τον/την καταλαβαίνουν, παρόλο που μιλούν την ίδια γλώσσα). Το 70,1% από αυτούς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Όραση, ακοή και περπάτημα

Αλλά έχει ενδιαφέρον και αναφέρουμε ακόμα ότι: Το 13,5% αντιμετωπίζουν δυσκολία στην όραση. Το 78,8% από αυτούς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Το 11% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω αντιμετωπίζει δυσκολία στην ακοή. Το 86,6% από αυτούς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Το 15,8% αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη μετακίνησή του (να περπατήσουν ή να ανέβουν/κατέβουν σκάλα χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε βοηθήματος ή βοήθειας από άλλον). Το 74,4% από αυτούς είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Must read

Related Articles