ΕΚΤ: Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο online όσο και offline

Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο online όσο και offline, μέσα από ανεξάρτητα σχέδια, αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητά του. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω ψηφιακού ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα κύρια ευρήματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την άσκηση ανάπτυξης πρωτοτύπου που διεξήγαγε από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, για να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστικές επιλογές για το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τεχνικά και να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι είναι δυνατή η ομαλή ενσωμάτωσή τους, αφήνοντας παράλληλα μεγάλο περιθώριο για καινοτόμα χαρακτηριστικά και τεχνολογίες. Τα ευρήματα της δοκιμής επιβεβαίωσαν επίσης ότι το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να λειτουργήσει τόσο online όσο και offline, μέσα από ανεξάρτητα σχέδια (independent designs), αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητά του.

Πρωτότυπα
Η άσκηση ανάπτυξης πρωτοτύπων αποτελεί σημαντικό μέρος της φάσης διερεύνησης του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ. Το έργο αυτό δρομολογήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρήμα των κεντρικών τραπεζών θα παραμείνει προσβάσιμο και στην ψηφιακή εποχή. Η φάση διερεύνησης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2023. Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη διανομή του ψηφιακού ευρώ.

Η Nexi επιλέχθηκε το 2022 ως μία από τις πέντε εταιρείες που παρείχαν λύσεις προσκηνίου (front-end) πρωτοτύπων, για να δοκιμάσουν διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης πληρωμών. Ειδικότερα, η Nexi επιλέχθηκε για τις πληρωμές στο σημείο πώλησης οι οποίες εκκινούνται από τον δικαιούχο.

«Είναι τιμή μας που επιλεγήκαμε να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ερευνητική φάση του ψηφιακού ευρώ», σχολίασε ο Roberto Catanzaro, Chief Business Officer Merchant Solutions του Nexi Group και μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Αγορά του Ψηφιακού Ευρώ. «Μια ελκυστική εμπειρία για τους χρήστες και τους εμπόρους είναι υψίστης σημασίας για να διασφαλιστεί η ευρεία υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ και έχουμε επιστρατεύσει τη βέλτιστη τεχνογνωσία μας τόσο σε τεχνολογίες αποδοχής πληρωμών, όσο και σε τεχνολογίες mobile πληρωμών, για να ορίσουμε μια σαφή πορεία για το επόμενο βήμα».

Must read

Related Articles