Πώς αλλάζει η κλιματική αλλαγή τη συμπεριφορά των ζώων

Πόσο δύσκολο είναι για ένα ζώο να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή; Η απάντηση, δυστυχώς, είναι σχεδόν πάντα «πολύ». Η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα παγκόσμια οικοσυστήματα αποδεικνύεται μάστιγα για πολλά είδη που δεν έχουν χρόνο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τουλάχιστον 192 μελέτες, η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι συνέπειές της ωθούν πολλά ζώα να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, όσον αφορά την κοινωνικότητα, τον βαθμό επιθετικότητας και, κυρίως, την εξερευνητική δραστηριότητα.

Η μελέτη συγκέντρωσε και συνέκρινε δεδομένα συμπεριφοράς για περισσότερα από 100 είδη ζώων (συμπεριλαμβανομένων ψαριών, πτηνών, καρκινοειδών και θηλαστικών) που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων μελετών. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αυτά που είναι πιο ευαίσθητα και επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει σε πέντε παράγοντες: βαθμό επιθετικότητας, βαθμό δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, τόλμη (ή αυθάδεια), κοινωνικότητα και παρόρμηση για εξερεύνηση του περιβάλλοντος κάποιου.

Αυτό που διαπίστωσε η μελέτη είναι ότι και τα πέντε αυτά τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς επηρεάζονται έντονα από την κλιματική αλλαγή: για παράδειγμα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά την περίοδο αναπαραγωγής προκαλούν πολλά είδη πτηνών να γίνονται πιο επιθετικά προς τους αντιπάλους τους, ενώ το ίδιο ισχύει και για πολλά ψάρια, όταν το νερό ζεσταίνεται, γίνονται πιο βίαια.

Ουσιαστικά, η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να ωθήσει πολλά είδη να υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση και να αρκεστούν με τους λίγους πόρους που διαθέτουν αντί να αναζητούν νέες πηγές τροφής – μια συμπεριφορά που θα μπορούσε να τα βοηθήσει, τα επόμενα χρόνια, να επιβιώσουν απο τις χειρότερες σοβαρές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Must read

Related Articles