ΝΑΤΟ: Οι εξοπλιστικές δαπάνες των κρατών-μελών – Στην κορυφή η Ελλάδα

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής του 2014 να δαπανούν ή να προχωρούν σε δαπάνες 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Το 2023, μόνο 11 από τις 30 χώρες θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες σημειώθηκαν στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ συν την υποψήφια Σουηδία θα ξεπεράσουν το 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ ή το 2,6% του συνολικού ΑΕΠ. Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό οφείλεται στις δαπάνες των ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα δύο τρίτα του συνόλου.

Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνδυασμένες αμυντικές δαπάνες των υπόλοιπων μελών θα έφταναν μόνο το 1,8% του ΑΕΠ. Η υστέρηση έναντι του στόχου του 2% ανέρχεται σε περισσότερα από 50 δισ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ελλείμματα το 2023 θα σημειώσουν (σε ευρώ) η Γερμανία (17 δισ.), ο Καναδάς (14 δισ.), η Ισπανία (12 δισ.) και η Ιταλία (10 δισ.). Τα μεγαλύτερα πλεονάσματα θα σημειωθούν (σε ευρώ) στις ΗΠΑ (330 δισ.), την Πολωνία (17 δισ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (7 δισ.).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα. Δείτε τον σχετικό πίνακα

Must read

Related Articles