Μελέτη: Οι νέοι με αντικοινωνική συμπεριφορά στο διαδίκτυο αναζητούν κοινωνική έγκριση

Οι νεαροί ενήλικες επιδίδονται σε διαδικτυακή αντικοινωνική συμπεριφορά για διασκέδαση και κοινωνική επιδοκιμασία, και όσοι διαπράττουν αυτήν τη συμπεριφορά τείνουν να έχουν χαμηλότερους βαθμούς γνωστικής ενσυναίσθησης από τον μέσο όρο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE από τον Felipe Bonow Soares του University of the Arts London, UK, και συνεργάτες.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα για περισσότερους από 350 φοιτητές πανεπιστημίου στον Καναδά που ολοκλήρωσαν μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την αντικοινωνική συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Η αντικοινωνική συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η παρενόχληση και ο εκφοβισμός, βρίσκονται σε άνοδο. Για τα θύματα της κυβερνοεπιθετικότητας, η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε πολλά αρνητικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του ψυχικού και συναισθηματικού στρες και της μειωμένης διαδικτυακής συμμετοχής που οδηγεί σε περαιτέρω απομόνωση.

Κυβερνο-επιθετικότητα ή κυβερνο-θυματοποίηση

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές ερεύνησαν προπτυχιακούς φοιτητές στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Τορόντο που εγγράφηκαν σε μια Ομάδα Συμμετοχής στην Έρευνα Φοιτητών. 557 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα από τις 9 Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου 2022, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στην κυβερνοεπιθετικότητα ή την κυβερνο-θυματοποίηση, καθώς και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης, της αυτοεκτίμησης, της ενσυναίσθησης και πιθανών κινήτρων για κυβερνοεπιθετικότητα. Στην τελική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 359 μαθητές.

Παράγοντες διαδικτυακής αντικοινωνικής συμπεριφοράς

Συνολικά, τρεις παράγοντες συσχετίστηκαν με τη διάπραξη διαδικτυακής αντικοινωνικής συμπεριφοράς: η ψυχαγωγία, η ανταμοιβή και η γνωστική ενσυναίσθηση. Η ανταμοιβή και η ψυχαγωγία βρέθηκαν να είναι κίνητρα για τη συμπεριφορά, υποδηλώνοντας ότι οι νέοι συμμετέχουν σε διαδικτυακή αντικοινωνική συμπεριφορά για διασκέδαση, ενθουσιασμό και κοινωνική αποδοχή. Η γνωστική ενσυναίσθηση συνδέθηκε αρνητικά με τη διάπραξη μιας τέτοιας συμπεριφοράς, υποδηλώνοντας ότι οι δράστες έχουν μικρότερη ικανότητα να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και χαμηλότερη κατανόηση του πώς μπορεί να αισθάνονται οι στόχοι τους.

Στρατηγικές οικοδόμησης ενσυναίσθησης

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι στρατηγικές και οι παρεμβάσεις οικοδόμησης ενσυναίσθησης που στοχεύουν στο να κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν τις ενέργειές τους πριν δημοσιεύσουν στο Διαδίκτυο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον μετριασμό της επιθετικότητας στον κυβερνοχώρο.

Must read

Related Articles