Ιαπωνία: Τα παιδιά αρνούνται να βγάλουν τις μάσκες τους

Τα παιδιά στην Ιαπωνία δεν υποχρεούνται πλέον να φορούν μάσκες στο σχολείο, αλλά και πάλι το 68% από αυτά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να τις φοράει, ενώ μόνο το 5% έχει δεχτεί να τις βγάλει.

Το 27% δηλώνει ότι θα « δουν τι θα κάνουν οι άλλοι», υποδεικνύοντας μια κοινωνική κατάσταση που ξεκίνησε από τα προηγούμενα μέτρα υγείας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακοί είναι οι λόγοι που αναφέρουν το γιατί δεν βγάζουν τις μάσκες τους, καθώς το 35% είπε ότι δεν θέλει να δείξει το πρόσωπό του και το 20% ανέφερε ότι εξακολουθεί να φοβάται τον Covid. Ενώ το 7% δηλώνει  ότι το έκανε λόγω «κοινωνικής πίεσης από τους φίλους του».

Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό είναι ένα σαφές σημάδι των συνεπειών που έχει αφήσει η «απρόσωπη» κοινωνία της πανδημίας στα παιδιά της Ιαπωνίας και μπορεί να είναι η αιτία για την αύξηση των αυτοκτονιών μεταξύ των παιδιών σχολικής ηλικίας στη χώρα, η οποία έφτασε σε ρεκόρ το 2020 και έχει ξεπεραστεί ξανά το 2022.

Δάσκαλος σε γυμνάσιο στην Οσάκα περιέγραψε την κατάσταση τον πρώτο μήνα της άρσης της υποχρέωσης: «Τοποθέτησαμε αφίσες στις τάξεις που ανέφεραν στους μαθητές ότι δεν ήταν πλέον υποχρεωμένοι να φορούν μάσκες, αλλά ως αποτέλεσμα μόνο το 10% από αυτούς τις έβγαλαν. Μερικοί μαθητές φορούσαν επίσης τη μάσκα στις ομαδικές φωτογραφίες του σχολείου. Ίσως είναι δύσκολο να εγκαταλείψουν τη συνήθεια, δύσκολο να βγάλουν ξαφνικά τη μάσκα τους».

Η απελπιστική κατάσταση έχει κάνει τους ενήλικες να σκεφτούν στρατηγικές για να πείσουν τα παιδιά να βγάλουν τις μάσκες τους καθώς πολλά παιδιά λένε ότι «ντρέπονται που οι άλλοι κοιτούν τα πρόσωπά τους».

Must read

Related Articles