Ερευνητές επέκτειναν 20% τη ζωή ποντικιών αλλάζοντας ένα γονίδιο

Η αλλαγή ενός γονιδίου σε ποντίκια τους επιτρέπει να ζουν έως και 20% περισσότερο και τα προστατεύει από τον καρκίνο, ανακάλυψαν οι επιστήμονες.

Η μελέτη έδειξε ότι η γενετική τροποποίηση αναζωογόνησε τα κύτταρα των ποντικών και καθυστέρησε την εξαρτώμενη από την ηλικία μείωση της μνήμης τους και της υγείας της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών τους.

Η μεταλλαγμένη προσθήκη της πρωτεΐνης KLF1, που βρίσκεται σε μια σειρά από κύτταρα του αίματος, δόθηκε σε ποντίκια από μια ομάδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας της Academia Sinica στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Οι ερευνητές ελπίζουν τώρα ότι τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη της μεταλλαγμένης KLF1 και τη διεξαγωγή δοκιμών “σε ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων”, ώστε να αποκαλυφθεί εάν παρόμοια οφέλη θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μεταξύ των ανθρώπων.

Οι μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων αίματος αποτελούν ήδη μέρος της θεραπείας για ορισμένους καρκίνους του αίματος και η ελπίδα είναι ότι η πραγματοποίηση αυτής της γενετικής τροποποίησης στα μεταμοσχευμένα κύτταρα θα μειώσει τον κίνδυνο επιστροφής των καρκίνων.

Όλοι οι άνθρωποι φέρουν ήδη το γονίδιο KLF1, το οποίο εκφράζεται σε μια σειρά από κύτταρα του αίματος και ρυθμίζει την παραγωγή νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το σύστημα αίματος του σώματος αποτελεί σημαντικό στόχο για την έρευνα κατά της γήρανσης και του καρκίνου, γι’ αυτό και τροποποίησαν αυτό το γονίδιο με την ελπίδα να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής και την υγεία των ποντικών.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο προ-τυπωμάτων, bioRxiv, διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε ο μεταλλαγμένος KLF1 μέσω μίας μόνο μεταμόσχευσης κυττάρων μυελού των οστών, “φάνηκε να έχουν σημαντικά υψηλότερη αντικαρκινική ικανότητα” από τα φυσιολογικά ποντίκια.

Εκείνα με την πρωτεΐνη παρουσίασαν επίσης “μειωμένη ανάπτυξη όγκων” και χαμηλότερο ποσοστό “αυθόρμητης εμφάνισης καρκίνου”, δήλωσαν οι ερευνητές, σε ποσοστό 12,5% σε σύγκριση με 75% στα ποντίκια που δεν υποβλήθηκαν στη διαδικασία.

Όλοι οι άνθρωποι φέρουν ήδη το γονίδιο KLF1, το οποίο εκφράζεται σε μια σειρά από κύτταρα του αίματος και ρυθμίζει την παραγωγή νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το σύστημα αίματος του σώματος αποτελεί σημαντικό στόχο για την έρευνα κατά της γήρανσης και του καρκίνου, γι’ αυτό και τροποποίησαν αυτό το γονίδιο με την ελπίδα να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής και την υγεία των ποντικών.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο προ-τυπωμάτων, bioRxiv, διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε ο μεταλλαγμένος KLF1 μέσω μίας μόνο μεταμόσχευσης κυττάρων μυελού των οστών, “φάνηκε να έχουν σημαντικά υψηλότερη αντικαρκινική ικανότητα” από τα φυσιολογικά ποντίκια.

Εκείνα με την πρωτεΐνη παρουσίασαν επίσης “μειωμένη ανάπτυξη όγκων” και χαμηλότερο ποσοστό “αυθόρμητης εμφάνισης καρκίνου”, δήλωσαν οι ερευνητές, σε ποσοστό 12,5% σε σύγκριση με 75% στα ποντίκια που δεν υποβλήθηκαν στη διαδικασία.

Must read

Related Articles