Μειώνονται τα συμπτώματα κατάθλιψης σε ηλικιωμένους

Μια πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι οι σημερινοί 75χρονοι και 80χρονοι παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους σε σχέση με τους συνομηλίκους τους της δεκαετίας του 1990. Η βελτίωση της ψυχικής ευημερίας αποδίδεται στην καλύτερη υγεία και στην υψηλότερη εκπαίδευση του γηράσκοντος πληθυσμού. Η έρευνα υποστηρίζει περαιτέρω την άποψη ότι τα σημερινά ηλικιωμένα άτομα έχουν καλύτερη σωματική και γνωστική λειτουργικότητα από εκείνους που γεννήθηκαν νωρίτερα.

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα έχουν μειωθεί στους ηλικιωμένους και είναι πιο ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα ζωή τους σε σχέση με τους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας πριν από τρεις δεκαετίες.

Αυτό παρατηρήθηκε σε μελέτη που διεξήχθη στο Κέντρο Ερευνών Γεροντολογίας της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού και Υγείας του Πανεπιστημίου Jyväskylä (Φινλανδία).

Η μελέτη εξέτασε τις διαφορές στα καταθλιπτικά συμπτώματα και την ικανοποίηση από τη ζωή μεταξύ των σημερινών 75- και 80χρονων και των ατόμων της ίδιας ηλικίας που ζούσαν τη δεκαετία του 1990.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σημερινοί άνδρες και γυναίκες 75 και 80 ετών βιώνουν λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα από εκείνους που ήταν 75 και 80 ετών τη δεκαετία του 1990. Οι διαφορές αυτές εξηγούνται εν μέρει από την καλύτερη κατά την αντίληψη υγεία και την υψηλότερη μόρφωση των ατόμων που γεννήθηκαν αργότερα.

“Σε προηγούμενες συγκρίσεις μας, διαπιστώσαμε ότι οι σημερινοί ηλικιωμένοι έχουν σημαντικά καλύτερη σωματική και γνωστική λειτουργικότητα στην ίδια ηλικία σε σύγκριση με εκείνους που γεννήθηκαν νωρίτερα”, λέει η καθηγήτρια Taina Rantanen από τη Σχολή Επιστημών Αθλητισμού και Υγείας.

“Αυτά τα νέα αποτελέσματα συμπληρώνουν αυτά τα θετικά ευρήματα όσον αφορά την ψυχική ευημερία”.

Σήμερα, οι 75χρονοι και οι 80χρονοι είναι πιο ικανοποιημένοι από τη μέχρι σήμερα ζωή τους. Ωστόσο, οι 80χρονοι άνδρες που έζησαν τη δεκαετία του 1990 ήταν ακόμη πιο ικανοποιημένοι από τη σημερινή τους ζωή απ’ ό,τι οι 80χρονοι άνδρες σήμερα.

“Αυτοί οι άνδρες που γεννήθηκαν το 1910 είχαν ζήσει δύσκολες στιγμές, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την ικανοποίησή τους από τη σημερινή τους ζωή τη δεκαετία του 1990, όταν πολλά πράγματα ήταν καλύτερα από ό,τι πριν”, λέει η μεταδιδακτορική ερευνήτρια Tiia Kekäläinen.

Πηγή: Neuroscience News

Must read

Related Articles