Κυβερνοασφάλεια: Πόσο αυξήθηκαν τα περιστατικά από ανθρώπινο λάθος

Έρευνα που βασίζεται στην ανάλυση περιστατικών που αναφέρθηκαν από πελάτες του Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) αποκάλυψε ότι οι αναλυτές των Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) ανακάλυψαν περισσότερα από τρία περιστατικά υψηλής σοβαρότητας με άμεση ανθρώπινη συμμετοχή κάθε μέρα το 2022.

Η ετήσια έκθεση Kaspersky Managed Detection and Analyst Response έδειξε ότι τα περιστατικά υψηλής σοβαρότητας απαιτούσαν κατά μέσο όρο 43,8 λεπτά για να εντοπιστούν από το Kaspersky MDR. Λόγω της αύξησης των επιθέσεων από ανθρώπινο λάθος, αυτός ο χρόνος επεξεργασίας αυξήθηκε κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς καταλαμβάνουν περισσότερο χρόνο από τον αναλυτή SOC.

Το 75% των Ελλήνων έχουν αποτελέσει στόχο επίθεσης phishing

Όσον αφορά τη φύση τέτοιων περιστατικών, το 30% αυτών σχετίζονταν με APT3, το 26% αντιπροσώπευαν επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και λίγο πάνω από το 19% προέκυψε από «ηθική πειρατεία» (pentest, red teaming ή οποιοιδήποτε άλλοι τύποι ασκήσεων στον κυβερνοχώρο που πραγματοποιήθηκαν σε υποδομές πελάτη είτε για την αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής είτε για τη δοκιμή της επιχειρησιακής ετοιμότητας της υπηρεσίας MDR).

Βασικές αιτίες περιστατικών υψηλής σοβαρότητας

Το ποσοστό των περιστατικών που αφορούσαν διαθέσιμα δημόσια κρίσιμα τρωτά σημεία και τον εντοπισμό ιχνών προηγούμενων επιθέσεων στα οποία εμπλέκονταν άνθρωπος ήταν περίπου 9%. Τα υπόλοιπα περιστατικά προέκυψαν από την επιτυχή χρήση τεχνικών κοινωνικής μηχανικής ή συνδέθηκαν με εσωτερικές απειλές.

Για μεγαλύτερη προστασία από προηγμένες επιθέσεις, οι ειδικοί της Kaspersky συνιστούν τα εξής:

Αναπτύξτε μια λύση που συνδυάζει δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης και βοηθά στον εντοπισμό απειλών χωρίς να περιλαμβάνει πρόσθετους εσωτερικούς πόρους.
Παρέχετε στην ομάδα SOC σας πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις απειλές και διασφαλίστε σε βάθος ορατότητα σε κυβερνοαπειλές που στοχεύουν τον οργανισμό σας.
Παρέχετε στο προσωπικό σας βασικές γνώσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για να μειώσετε την πιθανότητα στοχευμένων επιθέσεων.
Εφαρμόστε εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση περιστατικών για να βελτιώσετε την τεχνογνωσία της εσωτερικής σας ομάδας ψηφιακής εγκληματολογίας και αντιμετώπισης περιστατικών.

Must read

Related Articles