Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην οδό της ψηφιοποίησης

Ευθεία συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό ψηφιοποίησης και στην πορεία των οικονομικών μεγεθών διαπιστώνεται -και- στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, που δίνουν έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού, είναι αυτές που πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την Παγκόσμια Έκθεση της PwC: 11th Global Family Business Survey 2022. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι εκείνες που παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους (53%), έχουν διοικητικά συμβούλια που δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία (52%) και απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό με ισχυρές ψηφιακές ικανότητες (47%).

Επιπλέον οι οικογενειακές επιχειρήσεις, που δίνουν έμφαση στις εταιρικές αξίες, στον εταιρικό σκοπό και στην επικοινωνία εντός του οργανισμού πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις. Για την ακρίβεια, σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των οικογενειακών επιχειρήσεων που κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη το 2022 διαθέτουν σαφές σύστημα οικογενειακών αξιών και ξεκάθαρο εταιρικό σκοπό.

Πάντως, ενώ οι συγκεκριμένοι τομείς φαίνεται να συμβάλλουν στα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, αυτή η τάση δεν αντικατοπτρίζεται στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από τους επικεφαλής των εταιρειών.

Έτσι, για το 2023, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, τοποθετούν πιο ψηλά στην ατζέντα τους τη μείωση του κόστους (+37%), έναντι της ψηφιακής ανάπτυξης ή του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, μόλις το 1/3 (36%) αυτών επικεντρώνεται στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, αν και δηλώνει πως η εμπιστοσύνη των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης ψηφιακές δεξιότητες και ανάπτυξη.

Κομβικός ο μετασχηματισμός
Συνολικά, ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει κομβικός για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μάλιστα, φέτος είναι αυξημένο κατά τα 10% ήταν το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαθέτουν και προάγουν την ψηφιακή κουλτούρα, οι οποίες και σημείωσαν διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, έναντι εκείνων που δεν επενδύουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Ωστόσο, μόνο το 42% των οικογενειακών επιχειρήσεων δήλωσε ότι κατέχει ισχυρές ψηφιακές δυνατότητες, οι οποίες ωστόσο αποτελούν κύρια προτεραιότητα σε βάθος διετίας για το 52% εξ αυτών.

Την ίδια στιγμή, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, που έχουν καταφέρει να συνδέσουν τους εταιρικούς τους στόχους με τους αντίστοιχους του ΟΗΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs), εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα στις οικονομικές και κοινωνικές μετρήσεις ενώ οι μισές (50%) από αυτές παρουσίασαν διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης το περασμένο έτος.

Άλμα 15ετίας
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 71% των οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσίασε ανάπτυξη το τελευταίο οικονομικό έτος, με το 43% εξ αυτών να καταγράφει διψήφιο ποσοστό και το 77% να προβλέπει ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι επιδόσεις αυτές συνιστούν άλμα 15ετίας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, που πέτυχαν τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Must read

Related Articles