Χαρτογραφούν το DNA 100.000 νεογέννητων μωρών

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να ξεκινήσει την χαρτογράφηση των γονιδιωμάτων 100.000 νεογέννητων μωρών μέσα στο 2023. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της, η οποία θα χαρτογραφήσει το πλήρες σύνολο του DNA των μωρών, με δυνητικά μεγάλα οφέλη στην παιδιατρική.

Το πρόγραμμα Newborn Genomes Programme, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων λιρών (126 εκατομμυρίων δολαρίων), θα εξετάσει για περίπου 200 σπάνιες αλλά θεραπεύσιμες γενετικές παθήσεις, που μερικές φορές δυσκολεύονται να λάβουν διάγνωση μέσω των συμβατικών εξετάσεων. Με την επιτάχυνση της διαγνωστικής διαδικασίας, η έγκαιρη θεραπεία των βρεφών θα μπορούσε να αποτρέψει την ανάπτυξη πολλών σοβαρών παθήσεων.

Στο πλαίσιο της μελέτης, περίπου ένα στα 12 νεογέννητα μωρά στην Αγγλία και την Ουαλία θα εξεταστεί σε εθελοντική βάση σε διάστημα δύο ετών. Θα λειτουργήσει ως επέκταση των σημερινών νεογνικών εξετάσεων, ενώ τα ευρήματα θα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για να γίνει η αλληλούχιση πιο συνηθισμένη.

Παρ’ όλα αυτά, το έργο έχει εγείρει πολλά μακροχρόνια ηθικά ερωτήματα γύρω από τη γενετική, τη συναίνεση, την προστασία των δεδομένων και τις προτεραιότητες στο πλαίσιο της βρεφικής υγειονομικής περίθαλψης.

Must read

Related Articles