Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός καινοτομίας της HDB και του Elevate Greece

Σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθεί ο νικητής του διαγωνισμού καινοτομίας “Innovation Challenge” του Elevate Greece και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, HDB. Σήμερα διεξήχθη η τελική φάση του διαγωνισμού, με επιλεγμένες εταιρίες του Elevate Greece.

Υπενθυμίζεται με ανακοίνωση, ότι θέμα του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη PοC (Proof of Concept) για τη δημιουργία μιας εξελιγμένης πλατφόρμας ‘Funding Wizard’, η οποία θα συγκεντρώνει και θα παρέχει αυτόματα κάθε είδους πληροφορία (με συνεχή επικαιροποίηση) στο site της HDB. Οι πληροφορίες θα παρέχονται από ηλεκτρονικά προσβάσιμες πηγές σε παγκόσμια βάση και θα αφορούν στους τρόπους χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, περιλαμβάνοντας συγχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις ή συνδυασμό τους, βάσει προφίλ που θα συμπληρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος-χρήστης.

Στόχος της HDB είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας λύσης, η οποία θα καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για την προσωποποιημένη αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης, που θα γλυτώνει χρόνο και κόπο αναζήτησης για όλους τους ενδιαφερομένους.

Οι εταιρίες του εθνικού μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων που παρουσίασαν τις ιδέες τους στην τελική φάση του διαγωνισμού ήταν οι:

  • Differend Business Solutions IKE
  • Quetri IT Solutions IKE.

Must read

Related Articles