Η «εγκεφαλική ομίχλη» που προκαλεί η Covid-19

Η Covid-19 μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της βραχυπρόθεσμης μνήμης, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης.

Οι ερευνητές λένε ότι η λειτουργία της μνήμης μπορεί να ανακάμψει με την πάροδο του χρόνου, αλλά όσοι έχουν συνεχή συμπτώματα Covid-19 μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η ομάδα, από την Ιατρική Σχολή του Hull York, χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή ανώνυμη έρευνα η οποία περιλάμβανε ένα κουίζ μνήμης που μπορούσε να συμπληρωθεί γρήγορα χρησιμοποιώντας έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες και υπολογιστές.

Εγκεφαλική ομίχλη

Πολλά άτομα με Covid-19 λένε ότι βιώνουν αυτό που συχνά περιγράφεται ως “εγκεφαλική ομίχλη” με προβλήματα στη μνήμη, τη συγκέντρωση και την εκτέλεση καθημερινών εργασιών. Επιπλέον, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη μακροχρόνια – όπου οι άνθρωποι υποφέρουν από συνεχή συμπτώματα για μήνες μετά τη μόλυνση.

Περισσότεροι από 5.400 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη μελέτη μεταξύ 8 Δεκεμβρίου 2020 και 5 Ιουλίου 2021, με το 68,6% των ερωτηθέντων να μην έχει πάθει ποτέ Covid-19 και το 31,4% να έχει περάσει τη νόσο. Οι ερευνητές λένε ότι από την ανάλυση ήταν σαφές an υπήρξε σημαντική μείωση των βαθμολογιών μνήμης σε όλες τις ομάδες Covid-19 (αυτοαναφερόμενες, θετικά εξεταζόμενες και νοσηλευόμενες) σε σύγκριση με τις ομάδες που δεν έπασχαν από Covid-19.

Οι παράγοντες που επηρέασαν σημαντικά τις βαθμολογίες μνήμης βρέθηκαν να είναι η κατάσταση Covid-19, η ηλικία, ο χρόνος μετά την Covid-19 και το κατά πόσον τα άτομα αντιμετώπιζαν συνεχή συμπτώματα.

Οι βαθμολογίες μνήμης για όλες τις ομάδες Covid-19 μαζί ήταν σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς Covid-19 σε κάθε ηλικιακή κατηγορία 25 ετών και άνω, αλλά όχι για τη νεότερη ηλικιακή κατηγορία, 18-24 ετών.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι βαθμολογίες μνήμης αυξήθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 17 μηνών μετά την Covid-19. Ωστόσο, τα άτομα με συνεχιζόμενα συμπτώματα Covid-19 συνέχισαν να παρουσιάζουν μείωση των βαθμολογιών μνήμης.

Νευρολογικές συνέπειες

Η Dr. Heidi Baseler, Senior Lecturer in Imaging Sciences at Hull York Medical School, University of York, η οποία ήταν η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: “Αν και είναι γνωστό ότι η Covid-19 επηρεάζει το αναπνευστικό σύστημα, είναι ίσως λιγότερο γνωστό ότι μπορεί επίσης να έχει νευρολογικές συνέπειες και να επηρεάσει τις γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη”.

Ο Δρ Aziz Asghar, ανώτερος λέκτορας νευροεπιστημών στην Ιατρική Σχολή Hull York του Πανεπιστημίου του Hull και συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε: “Ενώ προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει μια σχέση μεταξύ της Covid-19 και της γνωστικής λειτουργίας, αφορούσαν μακροχρόνιες έρευνες με πολλαπλές εργασίες”.

“Θέλαμε να αναπτύξουμε μια έρευνα που θα αφορούσε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, ώστε να μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε γρήγορα τον αντίκτυπο του COVID-19 ειδικά στη λειτουργία της μνήμης εργασίας”.

Η μνήμη εργασίας είναι μια μορφή βραχυπρόθεσμης μνήμης. Είναι απαραίτητη για την καθημερινή ζωή και μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε και να ανακτούμε πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ανάγνωση και η συνομιλία. Ο αντίκτυπος που έχει σε ένα άτομο η μειωμένη λειτουργία της μνήμης εργασίας είναι σημαντικός.

Η Dr. Heidi Baseler πρόσθεσε: “Αυτό που καταδεικνύει η μελέτη είναι ότι η COVID-19 επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της μνήμης εργασίας ή της βραχυπρόθεσμης μνήμης, αλλά μόνο σε ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω”.

“Ενώ η έρευνα δείχνει ότι η λειτουργία της μνήμης με την COVID-19 μπορεί να ανακάμψει με την πάροδο του χρόνου, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα άτομα με συνεχιζόμενα συμπτώματα μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη βραχυπρόθεσμη μνήμη”.

Ο Dr. Abayomi Salawu, σύμβουλος στην Ιατρική Αποκατάστασης στο Hull University Teaching Hospital NHS Trust, δήλωσε: “Τα αποτελέσματα αυτά θα ενημερώσουν την τρέχουσα κλινική πρακτική σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της δυσλειτουργίας της μνήμης σε ασθενείς με COVID. Δεδομένου ότι η έρευνα/το κουίζ μνήμης μπορεί να συμπληρωθεί γρήγορα, θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που έχουν περιορισμένη διάρκεια προσοχής ή σε ασθενείς με άλλες παθήσεις που επηρεάζουν τη μνήμη, όπως η άνοια”.

Must read

Related Articles