7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας

Την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την τηλεργασία, με τίτλο: «Reinforcement of SEV-Hellenic Federation of Enterprises’ capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework»-SEVSOCDIAL, ανέλαβε ο ΣΕΒ.

Το έργο αυτό στοχεύει μεταξύ άλλων στην παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας, ιδίως λόγω της πανδημίας Covid 19.

Ποσοτική έρευνα για την τηλεργασία σε 250 ελληνικές επιχειρήσεις
Ήδη, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου που αφορούσε στη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα σχετικά με την τηλεργαία. Από την έρευνα προέκυψαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Ενδεικτικά, θεωρείται ότι:

• Ποσοστό άνω του 55% των εργασιών μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση,

• Περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν, ήδη, υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας, και

• Ποσοστό άνω του 60% θεωρεί ότι η τηλεργασία επέδρασε σίγουρα θετικά/μάλλον θετικά στην παραγωγικότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και αρκετά άλλα θέματα για την τηλεργασία, θα αποτελέσουν το αντικείμενο του συνεδρίου έναρξης του έργου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου και θα υπάρξει νέα δημόσια ανακοίνωση για τη συμμετοχή σε αυτό.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθεί δημόσια και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους, ο πρακτικός οδηγός για την τηλεργασία.

Τρεις προκλήσεις

Το έργο SEVSOCDIAL επικεντρώνεται σε τρεις μείζονες προκλήσεις του κοινωνικού διαλόγου που αφορούν:

α) στην προσαρμογή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου (διαδικασίες, προτεραιότητα ζητημάτων, μεθοδολογία) στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τηλεργασία,

β) στην παροχή στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και

γ) στην προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από την τηλεργασία.

Πρακτικός οδηγός για την τηλεργασία

Επιπλέον, ως αυτόνομο παραδοτέο του έργου, προβλέπεται η δημιουργία ενός πρακτικού Οδηγού για την τηλεργασία που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τα εμπλεκόμενα στελέχη, με στόχο να αποτυπώσει όλα τα θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας.

Μέσω του έργου επιδιώκεται να ενημερωθούν:

α) οι Υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής,

β) η Επιχειρηματική κοινότητα, οι επιχειρήσεις, τα διευθύνοντα στελέχη, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι εργαζόμενοι, και

γ) τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, το έργο απευθύνεται σε Ερευνητές/πανεπιστημιακή κοινότητα, σε κάθε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρεται για το θέμα της τηλεργασίας, καθώς στο ευρύ κοινό γενικότερα.

Κατά την υλοποίησή του προβλέπονται, επίσης, η διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε επιχειρήσεις για την τηλεργασία, 2 συνέδρια, 10 εστιασμένες συναντήσεις εργασίας στην Περιφέρεια και πλήθος δημοσιεύσεων.

Must read

Related Articles