Στο $1,25 τρισ. οι δαπάνες της Ευρώπης για τεχνολογία το 2022 – Οι βασικοί τομείς

Υπό πίεση θα βρεθεί το 2022 η αγορά τεχνολογίας στην περιοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), με τις σχετικές δαπάνες να υποχωρούν κατά 3,8% και να διαμορφώνονται στα επίπεδα του $1,25 τρισ. Η αγορά της τεχνολογίας στην ΕΜΕΑ αναμένεται να επιστρέψει σε θετικό έδαφος από το 2023, οπότε οι τεχνολογικές δαπάνες υπολογίζεται ότι θα διευρυνθούν κατά 3,7%, για να φτάσουν στο $1,3 τρισ.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Gartner, Inc., μεταξύ των πιο ώριμων αγορών στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι βρετανικές δαπάνες για την τεχνολογία είναι αυτές που θα σημειώσουν την υψηλότερη ανάπτυξη το 2023, επιτυγχάνοντας ρυθμό 5,2% σε ετήσια βάση, για να διαμορφωθούν στα $218,7 δισ.

Οι δαπάνες για τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα καταγράψουν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και κατά το τρέχον έτος, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 8% (σε βρετανικές λίρες), ενώ, αν οι δαπάνες εκφραστούν σε δολάρια, το ποσοστό αυτό θα είναι αρνητικό κατά 2,5%.

“Σε ταραγμένους καιρούς, οι CIO διστάζουν να υπογράψουν νέα συμβόλαια, να δεσμευτούν για μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες ή να αναλάβουν νέους τεχνολογικούς συνεργάτες. Οι επιχειρηματικοί προϋπολογισμοί τεχνολογίας δεν αποτελούν κεντρικό ζητούμενο για το 2022. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις στην EMEA αναμένεται να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς για το ΙΤ το 2023”, αναφέρει η Gartner σε σχετική ανάλυσή της.

Δυναμικά τα data centers

Με εξαίρεση τις δαπάνες για data centers, που αναμένεται να αυξηθούν φέτος κατά 1,8%, τις δαπάνες για επιχειρηματικό λογισμικό και για υπηρεσίες ΙΤ, που θα κινηθούν οριακά στα επίπεδα του 2021, οι υπόλοιποι τομείς της αγοράς τεχνολογίας στην ΕΜΕΑ εκτιμάται ότι θα κινηθούν πτωτικά.

Το πρόσημο στην αγορά των συσκευών θα είναι το 2022 έντονα αρνητικό στην ΕΜΕΑ, κατά 13,1%, ενώ οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες θα είναι μειωμένες κατά 3,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, οι δαπάνες στην περιοχή της ΕΜΕΑ για data centers θα κινηθούν φέτος στα επίπεδα των $45 δισ., ενώ οι αντίστοιχες για επιχειρηματικό λογισμικό θα είναι της τάξης των $195 δισ.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες για συσκευές θα ξεπεράσουν φέτος τα $190,5 δισ., ενώ η αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναμένεται να διαμορφωθεί στα $467 δισ. και αυτή των υπηρεσιών ΙΤ στα $357 δισ.

Μετά από μια προβλεπόμενη πτώση σε όλα τα τμήματα το 2022, οι δαπάνες για εταιρικό λογισμικό θα ανακάμψουν το 2023 και μάλιστα ταχύτερα από τα άλλα τμήματα της αγοράς τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το επιχειρηματικό λογισμικό θα “τρέξει” με ρυθμό ανάπτυξης 8,6% το 2023, φθάνοντας σε απόλυτη αξία τα $211,6 δισ.

Οι δαπάνες για λογισμικό cloud θα επικεντρωθούν στον μετασχηματισμό και την αποτελεσματικότητα, με τους CIO στην περιοχή της EMEA να επικεντρώνονται επίσης σε “cloud first” πρωτοβουλίες. Οι δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες cloud στην EMEA προβλέπεται να αυξηθούν από $111 δισ. το 2022 σε $131 δισ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 18,2% σε ετήσια βάση. Οι δαπάνες λογισμικού Cloud θα αντιπροσωπεύουν το 34% των συνολικών δαπανών εταιρικού λογισμικού στην EMEA.

Must read

Related Articles