Ανακοίνωση της Τάξης Αστροναυτών 2022 της ESA

Η νέα τάξη αστροναυτών της ESA θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 στο Grand Palais Éphémère (GPE) στο Παρίσι.


Η νέα τάξη θα περιλαμβάνει αστροναύτες καριέρας, εφεδρικούς αστροναύτες καθώς και αστροναύτες με σωματική αναπηρία στα πλαίσια μιας μελέτης σκοπιμότητας. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο ESA WebTV. Οι δημοσιογράφοι καλούνται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και στο τέλος θα τους δοθεί η δυνατότητα να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν συνεντεύξεις.

Το 2021, η ESA δρομολόγησε τη διαδικασία προκήρυξης κενών θέσεων αστροναυτών και αστροναυτών με σωματική αναπηρία. Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας νέων αστροναυτών από το 2008.

Ως απάντηση, η ESA έλαβε περισσότερες από 22.500 έγκυρες αιτήσεις για τη θέση του αστροναύτη από όλα τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη. Για τη θέση του αστροναύτη με σωματική αναπηρία, υποβλήθηκαν 257 αιτήσεις.

Η ESA στοχεύει στην πρόσληψη τεσσάρων έως έξι αστροναυτών καριέρας που θα ενταχθούν στο σώμα αστροναυτών της.

Εκτός από την πρόσληψη αστροναυτών στο υπάρχον σώμα, η ESA θα δημιουργήσει για πρώτη φορά και ένα εφεδρικό σώμα αστροναυτών. Το εν λόγω σώμα θα αποτελείται από τους υποψηφίους που κρίθηκαν επιτυχόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και δεν προσλήφθηκαν. Οι εφεδρικοί αστροναύτες θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται από τους σημερινούς εργοδότες τους. Η ESA είχε επίσης δημοσιεύσει μια ειδική προκήρυξη κενών θέσεων για την επιλογή ατόμων με σωματικές αναπηρίες για το εφεδρικό σώμα αστροναυτών.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection 

Must read

Related Articles