Το ΑΠΘ επισκέφθηκαν εκπρόσωποι 23 πανεπιστήμιων των ΗΠΑ

Τις δομές, τους τομείς δραστηριότητας και τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τον αντίκτυπό τους στην τοπική και εθνική ανάπτυξη παρουσίασε ο πρύτανης του ιδρύματος, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου στους εκπροσώπους 23 Πανεπιστήμιων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το ΑΠΘ αντιπροσωπεία από τα Πανεπιστήμια California Polytechnic State University, Columbia University, George Mason University, Harvard University, Indiana University, Johns Hopkins University, Joliet Junior College, Lehigh University, Michigan State University, Ohio Northern University, Princeton University, Roger Williams University, Rutgers University, Stockton University, Tufts University, University of Cincinnati, University of Delaware, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Kentucky, Widener University, William & Mary, Yale University, York College of Pennsylvania.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη συναδέλφων από τις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση και επέκταση των συνεργασιών που έχουμε ήδη με αμερικανικά Πανεπιστήμια, καθώς και την ανάπτυξη νέων. Το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο της εξωστρέφειας και της αριστείας, συμπράττει με ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, προσφέροντας διευρυμένες προοπτικές στα μέλη της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Επισήμανε δε πως «με τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αμερικανικών Πανεπιστημίων επιχειρείται ακόμη μεγαλύτερο “άνοιγμα” του Πανεπιστημίου μας στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, που ενισχύει την κινητικότητα των φοιτητριών/φοιτητών μας, τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας των σπουδών του ΑΠΘ, της έρευνας που παράγεται στους κόλπους του και του κύρους του ανθρώπινου δυναμικού του».

Τις διεθνείς συνεργασίες του Αριστοτελείου, με έμφαση σε εκείνες με πανεπιστήμια των ΗΠΑ, παρουσίασε ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, ενώ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΑΠΘ στη συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο «EPICUR»

Οι εκπρόσωποι των αμερικανικών Πανεπιστημίων παρουσίασαν συνοπτικά κάθε Πανεπιστήμιο και τους τομείς ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας, και οι κοσμήτορες του Αριστοτελείου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του International Academic Partnership Program/IAPP-Greece, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών σχέσεων των δύο χωρών.

Must read

Related Articles