Περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες με την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

ΚΕΠ που θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες όχι μόνο προς τους πολίτες, αλλά και προς τις επιχειρήσεις προβλέπει το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας. Το έργο, στην υλοποίηση του οποίου προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του έργου με την υποβολή σύμφωνης γνώμης των Οικονομικών Επιτροπών των δήμων, προκειμένου να ενταχθούν στο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των ΚΕΠ, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, αλλά και την αναβάθμιση – αντικατάσταση του υλικοτεχνικού τους εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι δήμοι θα λάβουν χρηματοδότηση για τις εξής ενέργειες:

• Την ανακαίνιση των υπαρχόντων ΚΕΠ με ενιαία εταιρική εικόνα (νέο λογότυπο, χρωματισμοί, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, κλπ)

• Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση εκτυπωτών

• Την προμήθεια tablet που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ

• Την προμήθεια tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ από τους πολίτες

• Την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας εξυπηρετούμενων (στα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα ΚΕΠ)

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιείται με τη συνεργασία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρή Λιβάνιου με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 43.423.335,04 ευρώ εκ των οποίων άμεσα το 30% θα καταβληθεί στους δικαιούχους δήμους ως προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Να αναφέρουμε ότι από τον Ιούλιο του 2019 τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών διευρύνουν και αναβαθμίζουν τη λειτουργία τους, με στόχο να εξελιχθούν στο μοναδικό σημείο φυσικής επαφής του πολίτη με το Δημόσιο, δηλαδή ο πολίτης να μπορεί να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του με όλους τους δημόσιους φορείς μέσω των ΚΕΠ. Σήμερα μπορούν να διεκπεραιώσουν 1.057 διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, χάρη στην ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους, παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με βιντεοκλήση, ενώ επιπλέον λαμβάνουν και ψηφιακές αιτήσεις μέσω του gov.gr.

Must read

Related Articles