Παγκόσμια διάκριση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Η ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 53η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο-ερευνητικό αντικείμενο της «Καρδιολογίας». Από το σύνολο των πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, επιλέχθηκαν 2011 Πανεπιστήμια με την τελική συνολική κατάταξη των 2.000 καλύτερων Πανεπιστημίων να καλύπτει ένα εύρος 95 χωρών. Η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει δεδομένα από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions).

Τα είκοσι επιστημονικά πεδία στα οποία το ΕΚΠΑ επέτυχε σημαντική διάκριση στη φετινή κατάταξη είναι τα εξής:

· Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 53η θέση παγκοσμίως.

· Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» (Infectious Diseases) στην 56η θέση.

· Στην «Γαστρεντερολογία -Ηπατολογία» (Gastroenterology and Hepatology ) στην 98η θέση.

· Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 108η θέση.

· Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 112η θέση.

· Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health) στην 116η θέση.

· Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 120η θέση.

· Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 122η θέση

· Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 122η θέση.

· Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 138η θέση.

· Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» (Endocrinology and Metabolism) στην 156η θέση.

· Στον Τομέα «Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική και Ιατρική Απεικόνιση» (Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging) στην 206η θέση.

· Στην «Κυτταρική Βιολογία» (Cell Biology) στην 226η θέση.

· Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη 244η θέση.

· Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική» (Molecular Biology and Genetics) στην 274η θέση.

· Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences) στη 285η θέση.

· Στον Τομέα «Ψυχιατρική/Ψυχολογία» ( Psychiatry/ Psychology) στην 332η θέση.

· Στις “Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία” (Social Sciences and Public Health) στην 335η θέση.

· Στον Τομέα «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 376η θέση.

· Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» στην 448η θέση.

Must read

Related Articles