Η απασχόληση στις ελληνικές startups υπερδιπλασιάστηκε το 2022

Έντονα θετικό πρόσημο καταγράφει η αύξηση της απασχόλησης στις ελληνικές startups. Για την ακρίβεια, η απασχόληση στις 700 νεοφυείς εταιρείες-μέλη του Elevate Greece “τρέχει” με 120% για το 2022.

Το εύρημα αυτό κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με τα αποτελέσματα του Endeavor Greece (2022), όπου διαπιστώθηκε αύξηση 82% στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στις ελληνικές startups και scale-ups.

Μάλιστα, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στις νεοφυείς εταιρείες είναι σαφώς ταχύτερος αυτού στις πιο …ώριμες ηλικιακά επιχειρήσεις της χώρας, όπου η αντίστοιχη επίδοση είναι 105%.

Εκτός από την αύξηση της απασχόλησης, οι νεοφυείς εταιρείες φαίνεται να δίνουν μεγάλη έμφαση και στο μισθολογικό κομμάτι, με το βλέμμα στον ανταγωνισμό, αλλά και στο εξωτερικό: Αν και οι ηλικιακά ώριμες επιχειρήσεις συγκρίνουν τους μισθούς τους κυρίως με τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, οι επιχειρήσεις-μέλη του Elevate Greece λαμβάνουν έντονα υπόψη τους τόσο τις ανταγωνίστριες startups, αλλά και τους μισθούς στο εξωτερικό.

“Στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, οι επιχειρήσεις-μέλη του Elevate Greece υιοθετούν περισσότερο παροχές, όπως πρόσθετες ημέρες άδειας, καθώς και προγράμματα μετοχών για τους εργαζόμενους”, διαπιστώνει έρευνα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρακτικές διοίκησης στις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, την οποία παρουσίασε το Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο Ανθρώπινου Δυναμικού και Αναβάθμισης Δεξιοτήτων του ΕΣΕΤΕΚ.

Πώς επιλέγουν στελέχη

Η έρευνα (Ανθρώπινο Δυναμικό στο Οικοσύστημα Τεχνολογίας και Καινοτομίας) επιβεβαιώνει το εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο στις ελληνικές νεοφυείς εταιρείες. Σε ευθυγράμμιση με τον προοδευτικό χαρακτήρα των startups, οι οποίες βασίζονται στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, οι startups-μέλη του Εlevate Greece απαρτίζονται, στη συντριπτική τους πλειονότητα (87%) από απόφοιτους ΑΕΙ. Στις πιο ώριμες ηλικιακά εταιρείες στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 81%.

Στο μεταξύ, οι startup εταιρείες φαίνεται ότι αξιοποιούν, κυρίως, την κατάρτιση κατά την εργασία (on-the-job training), καθώς αποτελεί πιο οικονομική προσέγγιση και ταιριάζει στις ανάγκες της εταιρείας. Οι startups-μέλη του Elevate Greece επενδύουν περισσότερο σε προγράμματα e-learning και μάθησης εκτός του χώρου εργασίας (off-the-jobtraining) σε σύγκριση με τις ηλικιακά ώριμες επιχειρήσεις του δείγματος. Ωστόσο, αυτό αποτελεί καθιερωμένη πρακτική για την μειοψηφία των εταιρειών (περίπου 1 στις 3).

Όσον αφορά τα εργαλεία, που χρησιμοποιούν οι ελληνικές startups, για να προσλάβουν ανθρώπινο δυναμικό, η ψηφιακή σύγχρονη συνέντευξη αποτελεί κυρίαρχο τρόπο επιλογής. H χρήση ψηφιακών μέσων για τη συνέντευξη επιλογής παρατηρείται εντονότερα στις startups-μέλη του Elevate Greece.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, είναι ενθαρρυντικό ότι 47% των startups-μελών του Elevate Greece αξιοποιεί την πρακτική άσκηση φοιτητών. “Εκτιμούμε ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω βήματα για τη διασύνδεση των startups με πανεπιστήμια, ώστε η πρακτική άσκηση σε αυτές τις επιχειρήσεις να αποτελεί ρεαλιστική και ελκυστική επιλογή για τους φοιτητές”, αναφέρει η μελέτη.

Γυναίκες απαρτίζουν το 1/3 του δυναμικού

Οι γυναίκες απαρτίζουν το 1/3 του δυναμικού των startups. Αναφορικά με τη γυναικεία απασχόληση, υπάρχει σημαντικός χώρος για βελτίωση, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το 32% και το 41% των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις εντός και εκτός του μητρώου Elevate Greece αντίστοιχα.

Οι αναλογίες αυτές συμβαδίζουν με τις ευρύτερες τάσεις απασχόλησης στη χώρα μας, καθώς οι άνδρες απασχολούνται κατά 68,1% και οι γυναίκες μόλις κατά 48,7%.

Παραδόξως, παρ’ ότι τα μέλη του Elevate Greece υπολείπονται στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, σχεδόν οι μισές συμμετέχουν σε ενέργειες προώθησης των γυναικών στην αγορά εργασίας, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση τα μη μέλη.

Must read

Related Articles