Εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους και Οδικής Ασφάλειας

Εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους (ΑΠΕ) και Οδικής Ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), στις μονάδες του αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, της διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και της διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

   Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκαν στις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα ΑΠΕ, πρόληψης ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων.

   Περαιτέρω, στο σύνολο των μονάδων αναγνώσθηκαν, μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΑ και οι ημερήσιες διαταγές του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και των διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ, ενώ απονεμήθηκαν βραβεία καλυτέρων οδηγών που διακρίθηκαν για τη συμβολή τους στην πρόληψη και αποφυγή κάθε είδους τροχαίου ατυχήματος.

   Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης όλων των ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Στόχος είναι να περιοριστούν και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων και να αναπτυχθεί η παιδεία ΑΠΕ και η ευγενής άμιλλα μεταξύ του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να προαχθεί συνολικά η ασφάλεια πτήσεων-εδάφους και οδικής ασφάλειας.

   Οι εκδηλώσεις οργανώνονται ετησίως από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του ΓΕΑ. 

Must read

Related Articles