Future of UK: Η βασίλισσα πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς

Τι γνωρίζουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο το 2030

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ μας δίνει την ευκαιρία για μια συνολική ανάλυση των τάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της πάλαι ποτέ αυτοκρατορίας.

Eντοπίσαμε οκτώ βασικούς τομείς στους οποίους μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτές οι τάσεις είναι:

  • Ένα μεταβαλλόμενο δημογραφικό μείγμα
  • Επιτάχυνση σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα
  • Βελτιωμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα
  • Μειωμένη οικονομική επιρροή
  • Περισσότερη αποκεντρωμένη δύναμη
  • Αυξανόμενη Ανισότητα
  • Έμφαση στο Τοπικό
  • UK Leadership

Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν είναι απολύτως βέβαιο, αλλά όλοι αυτοί είναι τομείς όπου είδαμε μια ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που συμβουλευτήκαμε. Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη πρόκληση για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων σχετικά με μελλοντικές προτεραιότητες και ενέργειες.

Τάση 1 | Ένα μεταβαλλόμενο δημογραφικό μείγμα – Ένας αυξανόμενος, γηράσκων και πιο διαφοροποιημένος πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου

Έως το 2030, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο και τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρώπη: Αυτή η αύξηση θα ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφία.

Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 75 ετών και άνω θα αυξηθεί κατά 2 έως 11 εκατομμύρια – και προβλέπεται να διπλασιαστεί σχεδόν τα επόμενα 25 χρόνια. Με τα ποικίλα ποσοστά γεννήσεων και τη μετατόπιση των πηγών μετανάστευσης, η χώρα στο σύνολό της θα είναι επίσης πιο ποικιλόμορφη με πολλαπλούς πολιτισμούς, θρησκείες και γλώσσες.

Τάση 2 | Επιτάχυνση σε μηδενικό άνθρακα – Η ευρεία υιοθέτηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με συχνότερες πλημμύρες, θερμότερα καλοκαίρια και συντομότερους χειμώνες, ο αυξανόμενος αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και πιο αποδεκτός παγκοσμίως και η ορμή για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη δημιουργείται. Η ανθεκτικότητα γίνεται προτεραιότητα.

Ωστόσο, η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα και τη δέσμευση άνθρακα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της στροφής προς το καθαρό μηδέν σε πολλές τοπικές περιοχές και, συνολικά, έως το 2030, η χώρα θα έχει 100% εφοδιασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την πλειοψηφία του έτους.

Τάση 3 | Βελτιωμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα – Ταχύτερη πρόσβαση σε ψηφιακό δίκτυο για πολλούς, αλλά όχι για όλους

Res phone booth at beach. Free public domain CC0 photo.

Μέχρι το 2030, τα κινητά 5G θα είναι διαθέσιμα στο 90% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου με το 6G να κυκλοφορεί σε πολλές πόλεις. Αυτή η μετάβαση στο 5G παρέχει την υποσχόμενη υψηλότερη ταχύτητα, αυξημένη χωρητικότητα και οδηγεί σε αύξηση του καθαρού ΑΕΠ έως και 3%. Εστιασμένες σε βασικούς συνδέσμους υποδομής και αστικές περιοχές, αναδύονται πολλές νέες υπηρεσίες. Ωστόσο, η πρόσβαση δεν είναι καθολική και όσοι ζουν σε απομακρυσμένες, αγροτικές τοποθεσίες συνεχίζουν να υστερούν. Παρά την πρόσβαση σε ταχύτερη συνδεσιμότητα, για ορισμένες κοινότητες το ψηφιακό χάσμα παραμένει. Η φτώχεια, ο φτωχός ψηφιακός γραμματισμός και η έλλειψη ευκαιριών καταλαμβάνουν όλους τους περιορισμούς. Παρόλο που το ψηφιακό χάσμα μειώνεται καθώς παρέχεται πρόσβαση χαμηλού κόστους χωρίς παράλληλες επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κίνητρα μεταξύ των χωρών για τη συνεχή ψηφιακή μετάβαση, βασικά τμήματα της κοινωνίας δεν επωφελούνται από τον ευρύτερο μετασχηματισμό που επηρεάζει την πλειοψηφία. Τα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των δεδομένων, την αξία και τον έλεγχο παραμένουν και αποτελούν τομείς συνεχούς υπεράσπισης και επείγουσας εστίασης πολιτικής.

Τάση 4 | Μειωμένη οικονομική επιρροή – Δεν είναι πλέον η κορυφαία 10η παγκόσμια οικονομία

Ανεξάρτητα από το πώς θα είναι το ΑΕΠ του, έως το 2030 το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει πέσει από τα 10 κορυφαία παγκοσμίως καθώς επιταχύνεται η ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών της Ε7. Η Ινδονησία, το Μεξικό, η Βραζιλία και η Τουρκία έχουν όλα υψηλότερα επίπεδα προόδου από τους ομολόγους τους της G7. Μαζί με την Κίνα και την Ινδία, θα αντιπροσωπεύουν συλλογικά το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, η σχετική αξία της στερλίνας μειώνεται και, όταν πέφτει εκτός των δέκα κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, η επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου στην παγκόσμια ιεραρχία μειώνεται.

Τάση 5 | Περισσότερη αποκεντρωμένη δύναμη – Περιφέρειες και πόλεις αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο

Εμφανιζόμενο με διαφορετικές ταχύτητες και με ποικίλα επίπεδα πολιτικής υποστήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το ΗΒ βιώνει περισσότερη αποκέντρωση και διαρκή αποκέντρωση.

Αν και με τη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο, το οικονομικό επιχείρημα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας μειώνεται, η συναισθηματική και πολιτική δυναμική συνεχίζει να αυξάνεται. Γίνεται θέμα το «πότε όχι το εάν» και πολλοί με τους οποίους μιλήσαμε είδαν ότι το 2025/26 είναι η πιο πιθανή ημερομηνία για ένα δημοψήφισμα που θα οδηγήσει σε ψηφοφορία για μια Ανεξάρτητη Σκωτία, η οποία με τη σειρά της επιδιώκει γρήγορα να επανενταχθεί στην ΕΕ. Για πολλούς, ακόμη πιο πιθανή από την ανεξαρτησία της Σκωτίας, είναι η αρχή της επανένωσης για την Ιρλανδία.

Τάση 6 | Αυξανόμενη ανισότητα – Διαρκή κενά μεταξύ του πλούτου, της υγείας και της εκπαίδευσης

Συνεχίζοντας τη συνεχιζόμενη τάση των τελευταίων δεκαετιών, το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και πιο άνισο με έναν αυξανόμενο συντελεστή GINI. Για πολλούς υπάρχει μια ασταμάτητη μετατόπιση του πλούτου, όσο ακραία κι αν είναι η πιθανή πολιτική παρέμβαση. Μερικά από αυτά μεγαλοποιούν το πρόβλημα. Πάρτε, για παράδειγμα, την ανάπτυξη του HS2 που ωφελεί σε μεγάλο βαθμό το Λονδίνο και τις επαγγελματικές τάξεις σε μερικές βασικές πόλεις. Όσοι παρακάμπτονται από αυτά τα έργα δυσκολεύονται να ευημερήσουν. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο του εισοδήματος για το κορυφαίο 1% αυξάνεται περαιτέρω, με τα μεσαία και κατώτερα στρώματα να έχουν σταδιακά λιγότερα.

Εκτός από τα χρήματα και τα υλικά αγαθά, αυξάνεται επίσης η ανισότητα τόσο στην υγεία όσο και στην εκπαίδευση. Ως ένδειξη της ανισότητας στην υγεία, το προσδόκιμο ζωής ποικίλλει ήδη σημαντικά εντός των πόλεων. Αυτή η ανισότητα μεταξύ των πόλεων αυξάνεται και στις φτωχότερες συνοικίες, αναμένουμε ότι οι άνθρωποι θα πεθάνουν δέκα χρόνια νεότεροι από τον μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέλος, και σε συνδυασμό τόσο με την ψηφιακή συνδεσιμότητα όσο και με τα επίπεδα χαμηλού εισοδήματος σε ορισμένες κοινότητες, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την ασυνέπεια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στα 16 παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον είναι τουλάχιστον 18 μήνες πίσω από τους πιο τυχερούς συνομηλίκους τους.

Τάση 7 | Έμφαση στο Τοπικό – Αξιοποιώντας περισσότερο την κοντινή κοινότητα

Πριν από την Covid19 υπήρχε ήδη μια υποκείμενη τάση προς βαθύτερες συνδέσεις με το τοπικό παρά με το εθνικό. Η πανδημία το επιτάχυνε και το ενίσχυσε σημαντικά και, έως το 2030, με την εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση ακόμα πολύ κάτω από τα μέσα επίπεδα, προτεραιότητα για πολλούς είναι για τις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες. Με περισσότερα άγαμα νοικοκυριά, ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού που ζει μόνος, συχνά ενοικιαζόμενο, είναι ολοένα και πιο αγχωμένο, πιεσμένο και πιο μοναχικό. Πολλοί λαχταρούν τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση και έτσι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα της γειτονιάς τους. Καθώς όσοι είναι σε θέση να επιλέξουν να εργαστούν από το σπίτι ή κοντά στο σπίτι, αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις με τοπικούς λιανοπωλητές, καταστήματα τροφίμων και ποτών, κοινόχρηστους χώρους εργασίας και αξιοθέατα αναψυχής που μπορούν να περπατηθούν. Για πολλούς, η συνταξιοδότηση στα 65 είναι οικονομικά αδύνατη.

Τάση 8 | Ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου – Τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την επιστήμη, τα οικονομικά και τη δημιουργικότητα

Ανεξάρτητα από ορισμένα από τα παραπάνω, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να ηγείται σε τέσσερις βασικούς τομείς – την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οικονομικά, την επιστήμη και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτά έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Ως βασικό μέρος αυτού, επιδιώκεται η διεθνής συνεργασία και νέες συνδέσεις με τις οικονομίες υψηλότερης ανάπτυξης E7. Ακαδημαϊκά, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να έχει κορυφαία παγκόσμια ακαδημαϊκά κέντρα. Ιδρύματα όπως η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ προηγούνται στις διεθνείς κατατάξεις και επομένως δεν ανταγωνίζονται σε περιφερειακό επίπεδο – είναι παγκόσμιοι και λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο, υπερβαίνοντας τα εθνικά ζητήματα και προτεραιότητες και αξιοποιώντας ευρύτερες δεξαμενές ταλέντων και χρηματοδότηση. Σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή έρευνα, τα βασικά cluster παραμένουν στο προσκήνιο στην επιστημονική, αλλά όχι στην καινοτομία ηγεσία. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει μερικές από τις περιοχές με ένταση επιστήμης στον κόσμο, η μετατροπή της κορυφαίας έρευνας σε υψηλής αξίας, καλές θέσεις εργασίας στο πλαίσιο εμπορικά εστιασμένης καινοτομίας σε κλίμακα παραμένει μια πολιτιστική πρόκληση: η οικοδόμηση μιας επιχείρησης 1 δισ. απόλυτη φιλοδοξία.

Στον κόσμο των οικονομικών, η εξέχουσα θέση του Σίτι του Λονδίνου διατηρείται. Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις με επίκεντρο το ευρώ μεταναστεύουν μετά το Brexit, μια σχετικά προληπτική ρυθμιστική νοοτροπία, μια βαθιά δεξαμενή ταλέντων και χαμηλότερο κόστος συναλλαγών κρατούν το Λονδίνο στο προσκήνιο παγκοσμίως. Τέλος, υπάρχει επίσης σημαντική ανάπτυξη των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Συνεισφέροντας πάνω από 150 δισεκατομμύρια £ ετησίως στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2030, οι δημιουργικές βιομηχανίες στοχεύουν να προσθέσουν επιπλέον 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας και είτε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική, το σχέδιο, τη μόδα ή την αρχιτεκτονική, τα ταλέντα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να προωθούν την καινοτομία.

Προχωρώντας μπροστά

Σε μια εποχή που υπάρχουν πολλοί λόγοι για κάποιους να ανησυχούν για την παρούσα αβεβαιότητα, λίγοι από τους εμπειρογνώμονες του Ηνωμένου Βασιλείου που συμβουλευτήκαμε ήταν τόσο αισιόδοξοι για το μέλλον της χώρας τους όσο οι ομολόγους τους σε πολλά άλλα έθνη. Ωστόσο, ούτε όλοι ήταν απαισιόδοξοι. Μετά το Brexit υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρίσκεται σε ακόμη μεγαλύτερη μετάβαση από άλλες χώρες που ασχολούνται με την ψηφιοποίηση, τη μετατόπιση ισχύος και επιρροής, την αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική αλλαγή, καθώς και τις δυνητικά μόνιμες αλλαγές μετά τον Covid. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και πρόκληση και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται θα επηρεαστεί προφανώς από μυριάδες ζητήματα. Εκτός από τις οκτώ βασικές τάσεις, γύρω από τις οποίες υπάρχει ισχυρή συναίνεση, αυτοί οι τρεις επιπλέον τομείς θα είναι σημαντικοί συντονιστές του μέλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου, και έτσι θα επηρεάσουν τη συνολική τύχη και τη συνοχή.

Πηγή: futureagenda.org

Must read

Related Articles