Σε πρώτη ζήτηση βρίσκονται σήμερα τα στελέχη Πληροφορικής στην Ελλάδα, καθώς η εντατικοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και οι προκηρύξεις έργων του Ταμείου Ανάκαμψης – τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν την ψηφιακή μετάβαση – αυξάνουν τις ανάγκες για εξειδικευμένους εργαζόμενους στο ΙΤ.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην ελληνική αγορά, μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 3,62% δηλώνει πως δεν εργάζεται αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι το 90% των στελεχών ΙΤ εργάζονται ως μισθωτοί με πλήρη απασχόληση, γεγονός που αποδεικνύει το μεγάλο ποσοστό απορρόφησης του ανθρωπίνου δυναμικού του κλάδου.

Στο μεταξύ, ενδεικτικές της ζήτησης για στελέχη Πληροφορικής στην Ελλάδα είναι οι απολαβές του κλάδου, οι οποίες κινούνται σε υψηλά – συγκριτικά με την εγχώρια αγορά- – επίπεδα. Πάντως, παρά το γεγονός ότι τα στελέχη στον κλάδο είναι καλοπληρωμένα, η ψαλίδα με τους μισθούς στο εξωτερικό είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr, οι μέσες ετήσιες αποδοχές όσων διαμένουν στο εξωτερικό και εργάζονται στην Πληροφορική ανέχονται στα €72.170. Στην Ελλάδα τα στελέχη του ΙΤ αμείβονται, κατά μέσο όρο, ετησίως με μισθούς κάτω των €29.752. Συγκεκριμένα, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα επίπεδα των €26.632.

Οι developers αποτελούν την πιο περιζήτητη, καλοπληρωμένη ειδικότητα, που δεν περιορίζεται από γεωγραφικά, αλλά ούτε και από γλωσσικά εμπόδια.

Οι πιο περιζήτητες ειδικότητες

Από την έρευνα, που παρουσίασε το kariera.gr για τα στελέχη Πληροφορικής στην Ελλάδα, προκύπτει ότι τις υψηλότερες αποδοχές έχουν οι κλάδοι Healthcare και Banking και χαμηλότερες οι κλάδοι Computer & Network Security και Construction.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σχεδόν 1 στους 4, εργάζονται στον κλάδο Information Technology & Services, με καθαρές αποδοχές στα €26.829. Στο μεταξύ, το 12% εργάζεται στον κλάδο Computer Software, αντίστοιχα με €27.533.

Συνολικά, το 6,55% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ τη μεγάλη κινητικότητα των στελεχών του κλάδου αποδεικνύει ότι ένα ποσοστό γύρω στο 65% των εργαζομένων δηλώνει ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες εργασίας, ακόμα και αν δεν τις αναζητά ενεργά.

Η έρευνα σχετικά με τους μισθούς και τις παροχές στα στελέχη Πληροφορικής στην Ελλάδα δείχνει, εξάλλου, ότι οι εργαζόμενοι στο ΙΤ αποζητούν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην εργασία, προτιμώντας την εξ αποστάσεως απασχόληση ή ένα υβριδικό μοντέλο. Για την ακρίβεια, μεταξύ των κυριότερων παροχών προς τους εργαζομένους του κλάδου συγκαταλέγεται η απομακρυσμένη εργασία (remote working).

Οι τρεις κυριότερες παροχές σε μισθωτούς πλήρους απασχόλησης, αλλά και ανεξάρτητους επαγγελματίες (freelancers), με βάση την έρευνα του kariera.gr, είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας και η παροχή bonus, πλέον της αμοιβής.

Η πιο σημαντική πτυχή για την αξιολόγηση μιας νέας ευκαιρίας εργασίας, είναι η κουλτούρα στο περιβάλλον εργασίας με το πακέτο αποδοχών και τις γλώσσες/frameworks με τις οποίες ασχολούνται τα στελέχη, να ακολουθούν.