Με επενδύσεις στη ρομποτική και στα Advanced Analytics γράφεται το μέλλον των logistics

Με ψηφιακούς όρους γράφεται το μέλλον των Μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα, με τον κλάδο να βρίσκεται σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο τομέας γνώρισε δραστικές μεταβολές και ανακατατάξεις κατά την τελευταία δεκαετία και καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο, ενάντια σε αυτές τις προκλήσεις, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, ενώ κινείται “επιθετικά” στον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα της KPMG “The Future of Transportation & Logistics”, που διερευνά τη δομή του κλάδου στην Ελλάδα, τις οικονομικές τάσεις και τους διαφορετικούς τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κυρίαρχες τάσεις στον κλάδο σήμερα είναι η προσήλωση και η επένδυση στην τεχνολογία της ρομποτικής, η αυξημένη σημασία των Advanced Analytics, η στροφή προς τη βιωσιμότητα και την οικολογική συνείδηση και η αστικοποίηση των λειτουργιών αποθήκευσης και διανομής.

Ρίχνοντας φως στις μελλοντικές προοπτικές, η έρευνα διαπιστώνει ότι, καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός εμπόρων αναζητά καινοτόμους τρόπους για να βελτιώσει την παράδοση προς τον τελικό καταναλωτή, ο κλάδος στέφεται όλο και περισσότερο σε νέες λύσεις με τη μέθοδο “click and collect”. Η έρευνα συγκρίνει τα τρία μοντέλα που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή: Store Collection, Smart Lockers και Curbside Pickup System.

Ρομποτική τεχνολογία

Η λύση Store Collection αποδεικνύεται η απλούστερη λύση παραλαβής παραγγελιών, προσφέροντας ευελιξία και χαμηλό κόστος για μικρό αριθμό παραγγελιών ανά ημέρα. Στο μεταξύ, τα Smart Lockers, σύμφωνα με την έρευνα, μειώνουν το κόστος της διαδικασίας παραλαβής, εξαλείφοντας την ανθρώπινη επαφή, με τα οικονομικά στοιχεία να καθιστούν το μοντέλο κατάλληλο για μεσαίο αριθμό παραγγελιών ανά ημέρα.

Τέλος, τα Curbside Pickup Systems (CPS) είναι μια λύση, που κάνει πλήρη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στη διαδικασία παραλαβής, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία πελάτη, ευκολία, ευελιξία και το χαμηλότερο κόστος για μεγάλο αριθμό παραγγελιών.

Δυναμική του κλάδου

Ο κλάδος των Logistics εκδηλώνει υψηλή επενδυτική δραστηριότητα: περισσότερα από €150 εκατ. αναμένεται να επενδυθούν για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (GVA) των Μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα αντιπροσώπευε το 7,5% του συνολικού GVA για το 2019, την 5η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27.

Ο τομέας 3PL παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, με μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 9,8% στα έσοδα του κλάδου 3PL από το 2015 έως το 2019, με το EBITDA και τη ρευστότητα να απεικονίζουν μια συνολική θετική απόδοση την ίδια περίοδο.

Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται, κυρίως, από μικρομεσαίους παίκτες, με το 78% του συνόλου των 1.550 εταιρειών 3PL να έχουν ετήσια έσοδα κάτω από €1 εκατ. Όπως τονίζει η KPMG, η αγορά είναι ανταγωνιστική, εξαιρετικά κατακερματισμένη, παρά την παρουσία πολλών παγκόσμιων οργανισμών logistics, και οι περισσότερες εταιρείες παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη.

Must read

Related Articles