Το 18% των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πωλείται online

Το 18% των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πωλείται online


Σημαντική στήριξη στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών πρόσφεραν οι online πωλήσεις κατά το 2020. Κατά την πρώτη πανδημική χρονιά, η πτώση των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων – μετά την εμφάνιση της πανδημίας – καλύφθηκε σε σημαντικό βαθμό από την εκρηκτική αύξηση…

Πηγή: sepe.gr

Must read

Related Articles