Με στρατηγική “Zero Trust” απαντούν οι εταιρείες στους ψηφιακούς κινδύνους

Με στρατηγική “Zero Trust” απαντούν οι εταιρείες στους ψηφιακούς κινδύνους


Η πανδημία και οι συνθήκες τηλεργασίας, που αυτή δημιούργησε, εκτόξευσαν τις κυβερνοαπειλές, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες ανά τον κόσμο. Η ανάγκη για πιο σύγχρονες, πιο εξελιγμένες δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας οδηγεί πολλές εταιρείες σε αλλαγές, με πιο βασική την υιοθέτηση…

Πηγή: sepe.gr

Must read

Related Articles