Ο Νίκος Θυμάκης, γεωπόνος, πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει τη θέση του νέου προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.). Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσίεύθηκε στη Διαύγεια, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κόκκαλης, δημοσιογράφος στο επάγγελμα.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Σημειώνεται ότι η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του ανωτέρω, ανέρχεται σε δυο έτη.

Η παρουσίαση του νέου Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε. θα γίνει αύριο, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.