Η τεχνολογία ο πιο ενεργός τομέας σε δημόσιες εγγραφές

Η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και η βιομηχανία συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο των δημοσίων εγγραφών, παγκοσμίως, το 1ο εξάμηνο του 2019. Οι τρεις κλάδοι πραγματοποίησαν 266 εγγραφές, το 52% του συνόλου σε παγκόσμιο επίπεδο, αντλώντας συνολικά $47,8 δις, το 66% των παγκόσμιων εσόδων.

Με βάση τα αντληθέντα κεφάλαια, η τεχνολογία ήταν ο πιο ισχυρός κλάδος, συγκεντρώνοντας $29,3 δις ή ποσοστό 41% των παγκόσμιων εσόδων. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, Global IPO trends: Q2 2019, στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (ΕΜΕΙΑ), ο αριθμός των εγγραφών, αλλά και των εσόδων, σημείωσε πτώση σε σχέση με το 2018, φθάνοντας τις 123 εγγραφές – μια μείωση της τάξης του 53% – και συγκεντρώνοντας συνολικά $16 δις (μείωση κατά 48%).

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η περιοχή κατέγραψε πέντε από τις δέκα κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές, παγκοσμίως, από πλευράς εσόδων και δύο από πλευράς αριθμού εγγραφών το 2019. Η Ευρώπη σημείωσε σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών το 2ο τρίμηνο του 2019, με τον αριθμό των εγγραφών (48) να αυξάνεται κατά 100% και τα έσοδα ($12,5 δις) κατά 3.338%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019.

Η παγκόσμια εικόνα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αυξητική τάση των δημοσίων εγγραφών των εταιρειών unicorns (startups με αξία που υπερβαίνει το $1 δις), συνεχίστηκε και το 2ο τρίμηνο του 2019, παρά τη διαρκή γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις εμπορικές εντάσεις. Σε επίπεδο εξαμήνου καταγράφηκαν 507 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά κεφάλαια $71,9 δις.

Ενώ ο αριθμός των εγγραφών μειώθηκε κατά 28% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018, οι αποδόσεις πρώτης ημέρας στις κύριες αγορές αυξήθηκαν κατά 15,4% κατά μέσο όρο, ενώ οι αποδόσεις μετά τη δημόσια εγγραφή αυξήθηκαν κατά 28,4%.

Στις ΗΠΑ
Κατά το 2ο τρίμηνο του 2019, στην Αμερικανική Ήπειρο ολοκληρώθηκαν 87 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν $28,1 δις, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 5% ως προς τον αριθμό των εγγραφών και 50% ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ωστόσο, η συνολική δραστηριότητα της περιοχής για το 2019 μειώθηκε κατά 14% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018, με 118 εγγραφές, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12% φθάνοντας τα $33,6 δις.

Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ επηρέασαν τη δραστηριότητα των δημοσίων εγγραφών το 2019, διατηρώντας τη στα επίπεδα του 2018. Η σχετική δραστηριότητα σε όλη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το 2019 μειώθηκε κατά 12% ως προς τον αριθμό (266) και 27% ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια ($22,3 δις), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2018. Παρ’ όλα αυτά, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εξακολουθεί να κυριαρχεί στην παγκόσμια δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών το 2019, ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, καθώς έξι από τα δέκα πιο δραστήρια χρηματιστήρια παγκοσμίως βρίσκονται στην περιοχή.