Με 1.000 «έξυπνες» συσκευές, οι οποίες θα έχουν τη µορφή και το σχήµα ενός smartphone, θα εξοπλιστούν οι αστυνοµικοί στο πλαίσιο του έργου της «έξυπνης αστυνόµευσης», το οποίο στόχο έχει την αποτελεσµατική αστυνόµευση µε τη γρήγορη και ασφαλή ταυτοποίηση πολιτών, οχηµάτων και αντικειµένων.

Τη µελέτη, τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παράδοση του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος ανέλαβε η Intracom Telecom, η οποία υπέγραψε σχετική συµφωνία µε το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Το σύστηµα αποτελείται από εξοπλισµό και λογισµικό για την αναγνώριση προσώπουδακτυλικών αποτυπωµάτων, την αναγνώρισητης γνησιότητας διαφόρων εγγράφων ασφαλείας στα σηµεία των ελέγχων, καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας σύνθετων αναζητήσεων σε υφιστάµενες και νέες βάσεις δεδοµένων, µε παράλληλη συσχέτιση όλων των παραπάνω πληροφοριών.

Οπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση της Intracom Telecom, µέσω του έργου της «έξυπνης αστυνόµευσης» οι πεζές και εποχούµενες περιπολίες που αστυνοµεύουν σε ολόκληρη την επικράτεια θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα µε ασφαλή και κρυπτογραφηµένο τρόπο, µέσω έξυπνων φορητών συσκευών, για τον προσδιορισµό και την επαλήθευση της ταυτότητας των πολιτών που υπόκεινται σε επιτόπιο έλεγχο, προκειµένου να υπάρξει µείωση του κινδύνου διαφυγής των παραβατών αλλά και να τονωθεί έµπρακτα το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών.

Βάσει αυτών των στοιχείων, οι αστυνοµικοί θα µπορούν, µεταξύ άλλων, να ελέγχουν γρήγορα εάν ένα όχηµα είναι κλεµµένο, µε τη νέα διαδικασία να εξοικονοµεί χρόνο, καθώς µέχρι σήµερα οι αστυνοµικοί καλούνταν να διαβιβάζουν στο επιχειρησιακό κέντρο τα στοιχεία του υπόπτου ή την πινακίδα κυκλοφορίας κάποιου οχήµατος, περιµένοντας στη συνέχεια απάντηση για το εάν έχουν απασχολήσει την Αστυνοµία ή όχι.

«Η επέκταση της “έξυπνης αστυνόµευσης” θα βοηθήσει την Ελληνική Αστυνοµία να επικεντρωθεί στις πηγές εγκληµατικότητας, επιτρέποντάς της ταυτόχρονα να παίρνει αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας και να ανταποκρίνεται ταχύτερα στα εκάστοτε περιστατικά. Είµαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή ανοίγει τον δρόµο για µελλοντικά έργα επιτήρησης και ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο» επεσήµανε σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής Τοµέα Υπηρεσιών της Intracom Telecom, Νικόλαος Βελέντζας.