Το 2017, στην Ελλάδα μόλις το 22% του πληθυσμού (από 16% το 2015) διέθετε ψηφιακές δεξιότητες πάνω από τις βασικές σε σύγκριση με το 31% του πληθυσμού στην Ευρώπη των 28. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο επιστημονικός υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) Άγγελος Τσακανίκας, επικαλούμενος την έρευνα του ιδρύματος, αν τα άτομα με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυξάνονταν κατά 80 χιλιάδες, αυτό θα οδηγούσε στη δημιουργία επιπλέον 500 νέων επιχειρήσεων ετησίως.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Επίσης, όπως επεσήμανε, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες κατά 80 χιλιάδες, αντιστοιχεί σε αύξηση του μέσου μηνιαίου μισθού κατά 35 ευρώ (+1,76% του μέσου μηνιαίου μισθού), ισοδύναμα, αύξηση του ετήσιου εισοδήματος των εργαζομένων , περισσότερο από 420 ευρώ. “Αυτό αφορά το σύνολο των εργαζομένων στην οικονομία, όχι μόνο εργαζόμενους με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς τα οφέλη παραγωγικότητας διαχέονται σε όλη την οικονομία”, σημείωσε ο καθηγητής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έρευνα, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων στην Ελλάδα με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες κατά 80 χιλιάδες αντιστοιχεί σε αύξηση των συνολικών ετήσιων εξαγωγών ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, μια αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία κατά 1.000 εργαζομένους συνδέεται με αύξηση του ελληνικού ετήσιου ΑΕΠ κατά 480 εκατ. ευρώ σε πραγματικούς όρους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η Ελλάδα, χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις της σε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να μην υστερεί στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να βελτιώσουν τις ικανότητες όλων των τμημάτων του πληθυσμού στον τομέα των ΤΠΕ και να υιοθετήσουν προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, ο κ.Τσακανίκας τόνισε ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων επηρεάζει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, επιβραδύνει παραγωγικότητα, επιδεινώνει οικονομική ανισότητα, ενισχύει το brain-drain.

“Η Ελλάδα, χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις της σε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να μην υστερεί στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες”, σημείωσε και πρόσθεσε ότι “οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καλούνται να βελτιώσουν τις ικανότητες όλων των τμημάτων του πληθυσμού στον τομέα των ΤΠΕ και να υιοθετήσουν προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων”.