Πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ για εκπαίδευση των μαθητών στην προστασία από φυσικές καταστροφές

Wildfire in Penteli, in Athens, on July 23, 2018 / Πυρκαγιά στην Πεντέλη , στην Αθήνα, στις 23 Ιουλίου, 2018

Την εκπαίδευση των μαθητών δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων στην προστασία από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς) μέσα από την εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στο σχολικό πρόγραμμα εισηγείται στο υπουργείο Παιδείας το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, με αφορμή την τραγωδία στο Μάτι, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Σπύρος Μάμαλης επισημαίνει πως “η Πολιτεία οφείλει, πέρα από τις αλλαγές στην οργανωτική δομή και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, να μεριμνήσει για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με το ζήτημα των φυσικών καταστροφών”.

“Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη η εισαγωγή, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαθήματος ή σειράς μαθημάτων με αντικείμενο την προστασία από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ.). Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών οι μαθητές θα διδάσκονται ζητήματα που αφορούν το είδος, τα αίτια, τους μηχανισμούς εκδήλωσης και τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, αλλά και τον τρόπο και τα μέσα προστασίας από αυτές”, επισημαίνεται στην επιστολή.

“Πέραν τούτου”, σημειώνεται “θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ειδικότερο τοπικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της κάθε περιοχής, μέσω της χρησιμοποίησης μέρους των διδακτικών ωρών που προβλέπονται για την ευέλικτη ζώνη (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και τις ερευνητικές εργασίες – projects (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)”.

Για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου το ΓΕΩΤΕΕ εκτιμά πως το υπουργείο Παιδείας “μπορεί να αξιοποιήσει την επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών λειτουργών [Γεωλόγων (ΠΕ04.05), Γεωπόνων (ΠΕ88.01), Δασολόγων (ΠΕ88.05)], μελών του Επιμελητηρίου, οι σπουδές των οποίων σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την πρόληψη – ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών, καθώς και την μετέπειτα αποκατάστασή τους”.