Η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ERTICO-ITS Europe) εξέλεξε ως νέο πρόεδρο τον δρα Άγγελο Αμδίτη, διευθυντή Έρευνας και μέλος του ΔΣ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Είναι ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος της ERTICO-ITS Europe, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα μεταφορών, με μεγάλη επιρροή και πρόσβαση σε πολλαπλά κέντρα αποφάσεων, καθώς και έναν από τους βασικούς διαμορφωτές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο Οργανισμός περιλαμβάνει 121 μέλη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και διεξάγει πλήθος δραστηριοτήτων με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους της Ευρώπης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της κινητικότητας σε επίπεδα αποδοτικά σε σχέση με το κόστος. Διοργανώνει, επίσης, τα σημαντικότερα συνέδρια διεθνώς για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS World και European Congresses), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοπραξίες (ITS USA, ITS Japan, ITS Australia κ.ά.).

Η εκλογή ενός Έλληνα ερευνητή σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στον τομέα των «έξυπνων» μεταφορών στην Ευρώπη αποτελεί επιτυχία τόσο για το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, όσο και για τη χώρα μας. Πριν την εκλογή του, ο κ. Αμδίτης είχε υπηρετήσει την ERTICO για πολλά χρόνια από διάφορες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και είχε συμμετάσχει σε πλήθος ομάδων εργασίας, με πιο πρόσφατες αυτές της ηλεκτροκίνησης και του αυτοματισμού στις οδικές μεταφορές.

Ο κ. Αμδίτης είναι ιδρυτικό μέλος και έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS Hellas), ενώ στην παρούσα φάση υπηρετεί τον Οργανισμό από τη θέση του αντιπροέδρου. Είναι, ακόμη, ο ιδρυτής και διευθυντής της ερευνητικής ομάδας I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει μακρά πορεία και υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Τέλος, είναι ένας εκ των ιδρυτών και μέλος του ΔΣ του ευρωπαϊκού οργανισμού EuroVR για την προώθηση της εικονικής πραγματικότητας, συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και άνω των 180 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα κατά τα τελευταία 17 χρόνια.