Μια πλατφόρμα πληροφόρησης και διαφάνειας για όλα τα έργα και τις δράσεις του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμπεριλαμβάνεται πλέον στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής να «θεσπίσει ουσιαστική, αμφίδρομη επικοινωνία με τους δημότες», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του δήμου.


"Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Πρόκειται για το InfoΔράση, στην οποία έχει συγκεντρωθεί όλη η οικονομική δραστηριότητα του δήμου και παρέχει στους δημότες ένα χρήσιμο εργαλείο για να διαπιστώσουν σε πραγματικό χρόνο που και πως δαπανούνται τα χρήματα τους. Επιπρόσθετα οι δημότες, οι επιχειρηματίες και κάθε κοινωνικός φορέας, μπορεί πλέον να βρει άμεσα τι κάνει ο Δήμος για εκείνους αλλά και να έχει μια συνολική εικόνα των έργων που έχουν γίνει (ή είναι σε εξέλιξη) σε όλη τη πόλη.

Ο επισκέπτης, ξεκινώντας από την αρχική ομαδοποίηση της κατηγορίας που τον ενδιαφέρει (π.χ. σύνολο δράσεων και κονδυλίων που διατέθηκαν για ηλικιωμένους), με ένα κλικ εστιάζει στον κατάλογο των δράσεων αυτών και με άλλο ένα κλικ φτάνει στην καρτέλα της κάθε δράσης. Σε όλες τις δαπάνες, αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης και περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα (αποφάσεις, διαγωνισμοί, προμηθευτές, προσφορές, αναθέσεις κλπ) που ακολουθήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

Σημειώνεται ότι η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του Δήμου (www.vvv.gov.gr) έγινε με στόχο να καταστεί περισσότερο χρηστική και εύχρηστη στην πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα νέα και στις υπηρεσίες του Δήμου. Περιλαμβάνει ήδη αρκετές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σύντομα θα προστεθούν νέες. Η βελτιωμένη ιστοσελίδα, τονίζεται στην ανακοίνωση αποτελεί «ένα καθοριστικό βήμα διαφάνειας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και πρόσφορο μέσο καθημερινής παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του δήμου, από κάθε πολίτη».