Την εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης επιδιώκει η Ελλάδα. Η ψηφιοποίηση της δικαστικής λειτουργίας αποτελεί έναν από τους πλέον “αδύναμους κρίκους” της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η Ελλάδα έχει αρνητικές επιδόσεις – σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αξιολογήσεις – στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των δικαστικών υποθέσεων, αν και ο ρυθμός απόδοσης της Δικαιοσύνης βρίσκεται στην κορυφή των δεικτών, που μετρούν τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας χώρας.


"Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Στόχος είναι, μέσα από μία σειρά έργων που εξαγγέλθηκαν, να επιτευχθεί η αναβάθμιση της δικαστικής λειτουργίας, η εξοικονόμηση πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω της ταχύτερης εξυπηρέτησης των υποθέσεων. Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η εισαγωγή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα, που θα δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξέτασης μαρτύρων και κατηγορουμένων. Επίσης, η βελτιστοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο, σε πραγματικό χρόνο, της πορείας των πινακίων και των δικαστικών υποθέσεων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σταύρος Κοντονής. Το μνημόνιο αφορά μια σειρά δράσεων για την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης.

Ψηφιοποίηση
Το πρώτο έργο, με προϋπολογισμό €24,1 εκατ. (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020), αφορά στην αναβάθμιση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων”, όπου εξασφαλίζεται και η διαλειτουργικότητα του με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και με ευρωπαϊκά συστήματα. Στην πρώτη φάση του έργου, που – σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν τα δύο Υπουργεία – αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018, η ψηφιοποίηση της Πολιτικής και Ποινικής διαδικασίας εφαρμόστηκε σε 41 φορείς, στις εφετειακές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας. Στη δεύτερη φάση, το έργο θα επεκταθεί στο σύνολο των δικαστικών φορέων της χώρας.

Τηλεδιάσκεψη
Το δεύτερο έργο έρχεται να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν στη δικαστική διαδικασία, μέσα από δύο δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού €19,5 εκατ. (χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους). Η δράση “Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα” δίνει τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξέτασης μαρτύρων και κατηγορουμένων, οδηγώντας στην εξοικονόμηση πόρων και την ποιοτική αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, στη διευκόλυνση της προστασίας των μαρτύρων και στην επιτάχυνση του ανακριτικού έργου.

Στο μεταξύ, με τη δράση “Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων”, βελτιστοποιείται το πληροφοριακό σύστημα για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο, σε πραγματικό χρόνο, της πορείας των πινακίων και των δικαστικών υποθέσεων και η άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smartphones, tablets, κ.ά.), είτε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασύρματου δικτύου, που θα εγκατασταθεί σε συγκεκριμένους χώρους των δικαστηρίων.