Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τρεις υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ, καθώς επίσης έξι υποτροφίες διάρκειας έως τριών ετών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Για τις υποτροφίες εξωτερικού το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 12.000 ευρώ, ενώ για τις υποτροφίες εσωτερικού το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 6.000 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί του ΕΜΠ, να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1988, τα εισοδήματά τους (ατομικά και οικογενειακά) να μην επιτρέπουν την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των μεταπτυχιακών σπουδών τους και να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως Ιουνίου. Οι εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθούν την 27η Ιουνίου και οι συνεντεύξεις την 28η Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (http://www.eef.edu.gr/) και του ΕΜΠ (http://www.ntua.gr/).