Η μονάδα Ποζιτρονιακής Tομογραφίας (PET/CT) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Eρευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ανακοίνωσε την έναρξη για πρώτη φορά στην Ελλάδα μιας νέας εξέτασης: της μοριακής απεικόνισης με PET των υποδοχέων σωματοστατίνης με τη χρήση του ραδιοφαρμάκου Γαλλίου-68 (Ga-68) DOTA-peptide.


"Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Η συγκεκριμένη απεικόνιση ενδείκνυται σε ασθενείς με καρκίνο νευροενδοκρινών (ΝΕΤ). Ο πρώτος ασθενής υπεβλήθη στην εξέταση στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών την Τετάρτη 28 Μαρτίου. Η εξέταση με Γάλλιο-68 (Ga-68) DOTA-peptide καλύπτεται από τον ΕΟΠΠΥ μέσω ΚΕΣΥ.

Διαθέσιμο πλέον στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο παρασκευάζεται αποκλειστικά από εξειδικευμένη γεννήτρια Γαλλίου-68, την οποία διαθέτει η μονάδα Ποζιτρονιακής Τομογραφίας του ΙΙΒΕΑΑ, με υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σοφία Χατζηιωάννου. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει, χωρίς καμία καθυστέρηση, την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του ραδιοφαρμάκου και τον έγκαιρο προγραμματισμό της εξέτασης από τους ασθενείς, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονταν μέχρι σήμερα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ για την πραγματοποίησή της.

Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση για τους ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους, εξαιτίας της πολυπλοκότητας στις μορφές που παρουσιάζονται, αποτελεί καίριο βήμα για την θεραπεία τους. Η εξέταση αυτή, λόγω της καλύτερης και στοχευμένης διαγνωστικής της ακρίβειας σε σύγκριση με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους, θα συμβάλει στην καλύτερη σταδιοποίηση, παρακολούθηση και άρα στο σωστότερο θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών.