Deloitte: Επιχειρηματίες και πολιτικοί δηλώνουν έτοιμοι για την 4η βιομηχανική επανάσταση

Αιδιοδοξία εκφράζουν στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και ηγέτες του πολιτικού χώρου για τον αντίκτυπο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, παρά τα σημάδια δυσπιστίας για την ετοιμότητα των οργανισμών αλλά και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, όπως αναφέρει έρευνα της Deloitte με τίτλο “The Fourth Industrial Revolution is Here—Are You Ready?”

Σύμφωνα με την έρευνα, η 4η βιομηχανική επανάσταση αποτελεί μια μίξη των φυσικών και ψηφιακών τεχνολογιών όπως η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία IoT (Internet of Things). Η Deloitte διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα 1600 υψηλόβαθμων στελεχών από 19 χώρες, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε επιλεκτικά συνεντεύξεις για να διερευνήσει την ετοιμότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών της εκάστοτε αγοράς δραστηριοποίησής τους.

Η συγκεκριμένη έρευνα αναπτύχθηκε προκειμένου να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να καθοδηγήσουν την μετατόπιση και να ανακαλύψουν τομείς οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αποτελεσματικότερα τον τρόπο με τον οποίο η 4η Βιομηχανική Επανάσταση επηρεάζει τους οργανισμούς και την κοινωνία.

Τα ερωτήματα της έρευνας επικεντρώνονται σε 4 βασικές θεματικές ενότητες οι οποίες αποκάλυψαν σημαντικές αντιφάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν πως ενώ τα στελέχη αντιλαμβάνονται της αλλαγές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουν για να επωφεληθούν από αυτή.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη προσβλέπουν σε ένα πιο σταθερό μέλλον, με λιγότερες ανισότητες, όμως δεν εκφράζουν την ίδια αισιοδοξία για το ρόλο των οργανισμών και επιχειρήσεών τους και τον τρόπο που αυτές μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία κατά την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (87%) θεωρεί πως η 4η βιομηχανική επανάσταση θα οδηγήσει σε μια κοινωνική και οικονομική ισότητα και σταθερότητα, ενώ 2 στους 3 ερωτηθέντες πιστεύουν πως οι επιχειρήσεις θα ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στις κυβερνήσεις και άλλους σημαντικούς φορείς που πρόκειται να διαμορφώσουν το μέλλον.

Ποσοστό μικρότερο του 25% θεωρεί πως οι επιχειρήσεις τους μπορούν να επηρεάσουν σημαντικούς κοινωνικούς παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η βιωσιμότητα και η κοινωνική κινητικότητα.

Επίσης, τα στελέχη αναγνώρισαν πως δεν είναι προετοιμασμένα να αξιοποιήσουν τις αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη στρατηγική τους προσέγγιση.

Μόλις το 30% των ερωτηθέντων εκφράζονται με αισιοδοξία για την ικανότητά τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια των αλλαγών που επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση, ενώ το 14% εμφανίζεται σίγουρο πως οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αλλαγές.

Πολλά στελέχη επικεντρώνουν την προσοχή τους στους παραδοσιακούς τομείς αντί να εστιάζουν στην ανάπτυξη ταλέντων που θα μπορούσαν να προωθήσουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν αξία.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη έχουν την αίσθηση πως διαθέτουν το απαιτούμενο ταλέντο για να μπορέσουν να πετύχουν μέσα στο κύμα αλλαγής της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Θεωρούν, ωστόσο, πως κάνουν προσπάθειες για να διαμορφώσουν το εργατικό τους δυναμικό, παρά το γεγονός πως η αξιολόγηση των ταλέντων βρίσκεται χαμηλά στην λίστα με τις προτεραιότητές τους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει με σιγουριά πως το εργατικό δυναμικό του διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη μετάβαση στο μέλλον.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον πως το 86% δηλώνει πως κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι απαντήσεις δείχνουν ότι τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού παραμένουν σε χαμηλή προτεραιότητα, εκτός από το ζήτημα της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Τα στελέχη αντιλαμβάνονται πως πρέπει να επενδύσουν στην τεχνολογία για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Ωστόσο, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, λόγω έλλειψης σαφούς εσωτερικής στρατηγικής αλλά και βραχυπρόθεσμης προσέγγισης.

Τα στελέχη αναγνωρίζουν πως οι επενδύσεις που πραγματοποιούν στον τομέα της τεχνολογίας είναι επηρεασμένες από την επιθυμία τους να δημιουργήσουν επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία θεωρούν πως θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τους.

Μικρός αριθμός στελεχών πιστεύει πως είναι ικανός να δημιουργήσει μια επιχειρησιακή επένδυση με έμφαση στην τεχνολογία που να έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, σημειώνοντας ως λόγο την έλλειψη κοινών απόψεων εντός της εταιρείας, την έλλειψη συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση της εταιρείας σε αντίστοιχα ζητήματα.

Η έρευνα στο σύνολό της αποκάλυψε πως τα στελέχη παγκοσμίως βρίσκονται στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας των επιχειρήσεών τους για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους κατά την 4η βιομηχανική επανάσταση. Πρέπει να εκμεταλλευτούν τις επερχόμενες ευκαιρίες για να δυναμώσουν τις δομές τους, από τις οποίες θα επωφεληθούν σε ευρύτερο πλαίσιο οι πελάτες τους, οι άνθρωποί τους, οι οργανισμοί τους καθώς και οι κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται.