Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο (history-bookstore.eie.gr) και το εκδοτικό έργο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στις 4/12, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου καθηγητής Ταξιάρχης Κόλλιας αναφέρθηκε στην ιστορία του παλαιότερου ερευνητικού θεσμού της χώρας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών (λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960), αλλά και στην ιδιαίτερη σημασία της δημιουργίας ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προέκυψε το 2012 από τη συνένωση του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών. Μιλώντας για το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου (διευθύντρια είναι η Μελίνα Κορόζη), ο Τ. Κόλλιας σημείωσε ότι η λειτουργία του έχει στόχο να προωθηθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο οι εκδόσεις του ανά τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο το Ινστιτούτο φιλοδοξεί και κάτι άλλο: να προσελκύσει σοβαρούς ερευνητές της διεθνούς σκηνής να εμπιστευτούν τα βιβλία τους στις εκδόσεις του ή να δημοσιεύσουν έρευνές τους στις εκδοτικές του σειρές.

Το εκδοτικό έργο του Ινστιτούτου περιλαμβάνει πάνω από 500 τόμους. Μιλώντας για την εκδοτική δράση του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας η Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου αναφέρθηκε στα προγράμματα «Οικονομία και κοινωνία: η διαμόρφωση του ελληνικού κόσμου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή», «Ελληνικός κόσμος και Ανατολή» και «Ελληνική και βαλκανική προϊστορία και πρωτοϊστορία», παρατηρώντας ότι ο Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας συνεργάζεται και με ερευνητές εκτός Ινστιτούτου ενώ πολύτιμη είναι η συμβολή των ξένων αρχαιολογικών αποστολών. Εκτός από τα βιβλία ή τα πρακτικά συνεδρίων που εκδίδονται, σημαντικό είναι το περιοδικό «Τεκμήρια», που λειτουργεί και διαδικτυακά, καθώς και η σειρά «Συντάγματα Επιγραφών».

Ο Τομέας Βυζαντινών Ερευνών περιλαμβάνει τα προγράμματα «Αρχειακές, παλαιογραφικές και διπλωματικές έρευνες», «Θεσμοί, κοινωνία, εσωτερική και εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου», «Ιστορική γεωγραφία του ελληνικού χώρου», «Βυζάντιο και Δύση» και «Καθημερινός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών». Σκοπός του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών, τόνισε η Αναστασία Γιαγκάκη, είναι η έρευνα και η ανάδειξη των πρωτογενών πηγών. Εδώ θα συναντήσουμε το περιοδικό «Βυζαντινά Σύμμεικτα» (λειτουργεί και διαδικτυακά) ή τη σειρά «Πάτμος» με βυζαντινά έγγραφα πατριαρχών, αυτοκρατόρων και δημόσιων λειτουργών.

Ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών καλύπτεται από τα προγράμματα «Νεοελληνική γραμματολογία και ιστορία των ιδεών», «Ιστοριογραφία», «Ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική των επιστημών και της τεχνολογίας», «Γεωγραφική παιδεία και ιστορία της χαρτογραφίας», «Θρησκευτική Τέχνη» και «Θεσμοί και ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία». Η Ουρανία Πολυκανδριώτη μίλησε για το περιοδικό του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών «The Historical Review/La Revue Historique», που λειτουργεί διαδικτυακά και διαθέτει κριτές, καθώς και για τους τόμους της Ετήσιας Διάλεξης Κ. Θ. Δημαρά.

Must read

Related Articles