Το βραβείο του καλύτερου νέου επιστήμονα για το 2017 (Young Scientist Award 2017) απένειμε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωικής Παραγωγής (European Association for Animal Production-EAAP) σε μια ελληνίδα επιστήμονα, την Ελένη Τσιπλάκου, επίκουρη καθηγήτρια του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


👽 "Beam me up Scotty": facebook.com/Futurology.gr

Το βραβείο απονεμήθηκε στη διάρκεια του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου της EAAP στο Ταλίν της Εσθονίας. Στα κριτήρια επιλογής για την απονομή του βραβείου περιλαμβάνονταν το συνολικό δημοσιευμένο έργο της Ε.Τσιπλάκου, η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου της, η συμμετοχή της σε διεθνή συνέδρια και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και οι εν γένει επιστημονικές δραστηριότητές της.