Ημέρα «Ανοικτών Πυλών» θα διοργανώσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 24 Νοεμβρίου. Η ημέρα «Ανοικτών Πυλών» καθιερώθηκε με στόχο την επίσκεψη μαθητών λυκείου στις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου, ώστε να ενημερωθούν για το αντικείμενο σπουδών που τους ενδιαφέρει και να ξεναγηθούν στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Κατά την ημέρα αυτή, οι σχολές και τα τμήματα του ΕΚΠΑ θα υποδέχονται τους μαθητές με τη συνοδεία των καθηγητών τους, για δίωρες ξεναγήσεις μετά από κράτηση θέσεων σε προκαθορισμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με τη συνδρομή καθηγητικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ, καθώς και εθελοντών φοιτητών, οι μαθητές θα ενημερώνονται για το επιστημονικό αντικείμενο της σχολής ή του τμήματος, για τις επαγγελματικές προοπτικές που παρέχει, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις ερευνητικές και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες, θα επισκέπτονται τους ακαδημαϊκούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, μουσεία) και θα παρακολουθούν άλλες δράσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα διαμορφώσει κάθε σχολή και τμήμα.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Για το έτος 2017 ως ημέρα «Ανοικτών Πυλών» ορίστηκε η 24η Νοεμβρίου. Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημέρα «ανοικτών πυλών» του ΕΚΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να βρουν επίσης στην ιστοσελίδα: http://opendays.uoa.gr/