Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) διοργανώνει φέτος την εκπαιδευτική δράση «Ερευνητικές Περιηγήσεις» για μαθητές Λυκείου. Οι προγραμματισμένες εβδομάδες που το ΕΙΕ θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί μαθητές και μαθήτριες από όλα τα σχολεία της χώρας, είναι οι ακόλουθες: 6-10 Νοεμβρίου 2017, 5-9 Φεβρουαρίου 2018, 23-27 Απριλίου 2018.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ (Ιστορικών Ερευνών, Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτά.

Το ακριβές πρόγραμμα και οι εισηγήσεις θα προσαρμόζονται κάθε φορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου – Θετική ή Θεωρητική Κατεύθυνση). Ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να επισκεφθούν ένα Ινστιτούτο/Κέντρο, είναι έως 20, ενώ η συνολική διάρκεια της επίσκεψης τους θα είναι δύο ώρες. Οι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από τους καθηγητές τους και η επιλογή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (education

Οι προθεσμίες για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι οι εξής:
– Για την εβδομάδα 6-10/11/2017 μέχρι τις 20/10/2017
– Για την εβδομάδα 5-9/02/2018 μέχρι τις 19/01/2018
– Για την εβδομάδα 23-27/04/2018 μέχρι 30/03/2018.