Τη θέση του ότι αποτελεί πρόκληση για την Ελλάδα η επένδυση στο «τρίγωνο της γνώσης» εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να ανατραπεί το αρνητικό οικονομικό κλίμα, διατύπωσε ο δρ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου, εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ, στη διάρκεια της εισήγησής του στο 28ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 20/10.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα διέρχεται εποχή κρίσιμων αλλαγών που θα καθορίσουν το μέλλον της για τις επόμενες δεκαετίες, σε περίπλοκο διεθνές και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. «Η σύγχρονη παραγωγική βάση προβάλλει σαν το βασικό ζητούμενο σε προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης» είπε.

Ειδικότερα στον αγροδιατροφικό τομέα, «τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και σημαντικά», καθώς η αλυσίδα αξίας του εμφανίζει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά και αγγίζει σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ιδιαίτερα στην περιφέρεια.
Ο κ. Χατζηνικολάου υπογράμμισε την ανάγκη να υιοθετηθεί ένα όραμα για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα της χώρας, που να στηρίζεται στην παρούσα κατάσταση, να μετασχηματίζεται έξυπνα αξιοποιώντας τη γνώση και την καινοτομία, να συγχρονίζεται με τις παγκόσμιες τάσεις των αγορών και να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας. Όπως διευκρίνισε, το όραμα αυτό θα εναρμονίζεται με την αναγκαιότητα στροφής προς την κυκλική οικονομία, που θα αναπτύσσεται με βάση προϋποθέσεις αμοιβαίου οφέλους για την οικονομία και την κοινωνία. «Οι καινοτομίες στα τρόφιμα μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τη δραστηριότητα στους επιμέρους τομείς της αλυσίδας αξίας, πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, αγορές, είτε είναι το αποτέλεσμα έρευνας και τεχνολογίας, είτε η δημιουργική ανασύνθεση διαδικασιών και προϊόντων» υπογράμμισε.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Μάλιστα, επισήμανε ότι υπάρχουν μοντέλα που ήδη σήμερα δουλεύονται επιτυχώς στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την έρευνα και καινοτομία που «παράγεται παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος, (μοντέλα) τα οποία τεκμηριώνουν την εφικτότητα των εγχειρημάτων αυτών. Αν και αποτελούν μικρό τμήμα του παραγωγικού συστήματος, μπορούν όμως να αποτελέσουν καλές πρακτικές». Όπως είπε, αξιοποιώντας τα μοναδικά εδαφο-κλιματικά στοιχεία συγχρόνως με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών είναι εφικτό να ενισχυθεί σημαντικά η προστιθέμενη αξία και η συμβολή στη διαμόρφωση του προφίλ των προϊόντων με εκλεκτά χαρακτηριστικά.
«Μια σειρά από στοιχεία της παράδοσης, σε συνδυασμό με το ανώτερο επίπεδο της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων συνυπάρχουν αρμονικά στα προϊόντα με ισχυρή φήμη και υψηλή εμπορική αξία» σημείωσε. Πρόσθεσε όμως ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία μηχανισμών για την τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να αναδειχθούν επικοινωνιακά ιδιαίτερα τα στοιχεία γύρω από τον μύθο και τη διαχρονικότητα των προϊόντων. Ανέφερε, δε, δε ότι υπάρχει πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να υποβοηθήσουν τις προαναφερόμενες πολιτικές.

Στην έμφαση που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση των μεθόδων της γεωργικής βιοτεχνολογίας, που σε συνδυασμό με την εξερεύνηση της φυσικής βιοποικιλότητας μπορεί να οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο τμήμα της σύγχρονης μοριακής βελτίωσης για την αύξηση της διατροφικής ποιότητας των οπωροκηπευτικών και ιδιαίτερα στην περιεκτικότητα σε βιοδραστικές ενώσεις, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο καθηγητής στο τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Άγγελος Κανελλής.
Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι τα οπωροκηπευτικά είναι πλούσιες πηγές δραστικών φυτοχημικών ενώσεων, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ή την ανακούφιση διαφόρων χρόνιων παθήσεων του ανθρώπου, όπως ο καρκίνος, η στεφανιαία νόσος, η νόσος του Alzheimer και ο διαβήτης.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν εστιαστεί, σύμφωνα με τον ίδιο, στην κατανόηση των παραγόντων, που ελέγχουν τα επίπεδα των χημειοπροληπτικών ουσιών στα οπωροκηπευτικά (αντιοξειδωτικά, βιταμίνες κλπ.), τα σταθερά επίπεδα των οποίων κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης μπορούν να αποδοθούν τόσο σε γενετικούς, όσο και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η ποικιλία, οι καλλιεργητικές πρακτικές, το κλίμα τόσο κατά την καλλιέργεια όσο κατά τη συγκομιδή και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.
Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου και στη διάρκεια των εργασιών του θα παρουσιαστούν περισσότερες από 300 εισηγήσεις από 270 συνέδρους σε θεματικές ενότητες, όπως: δενδροκομία, λαχανοκομία, αμπελουργία, ανθοκομία-αρχιτεκτονική τοπίου, μελισσοκομία και τα αρωματικά φυτά.